Uutiset

Kuljetuskalusto

Palvelukonseptit tärkeä osa tulevaisuutta

Keväällä markkinoille tuotu Osinkokone-konseptiin perustuva toimintatapa tarjoaa huoltamoyrittäjille, kauppaketjuille ja muille auton pesupalveluja tarjoaville yrittäjille uuden ajattelutavan liiketoiminnan kehittämiseen. Osinkokone-kumppanuudella pesupalveluja tarjoava yritys saa Tammermaticilta käyttöönsä autonpesukoneen sekä siihen liittyvän maksulaitteen yhdessä elinkaaren aikaisen ylläpidon ja pesutoimintojen etävalvonnan ilman raskaita alkuinvestointeja. Pesuyrittäjä saa laitevalmistajalta pesukoneen sekä tämän vaatimat huollot ja kemikaalit yhdessä henkilökunnan koulutuksen kanssa kiinteään sopimushintaan.

”Autonpesupalvelu on monella liikepaikalla merkittävä tuloksentekijä, jonka imussa myös yrittäjän muu liiketoiminta kasvaa. Nykyaikaiset vaatimukset täyttävä, hyvän pesutuloksen takaava autonpesukone on kuitenkin merkittävästi pääomaa sitova investointi. Uudella konseptilla haluamme madaltaa pesupalvelujen tuottamisen kynnystä ”, sanoo Tammermatic Group Oy:n toimitusjohtaja Juha Soutolahti.

Vielä tämän vuoden puolella Tammermatic tuo markkinoille Tammernet Vip -palvelun helpottamaan koneellisten autonpesupaikkojen valvontaa, opastusta, huoltoa ja häiriötilanteiden selvittelyä.

”Auton pesupalveluja tarjotaan usein toimipisteissä, joissa henkilökunnan tekninen osaaminen on vähäistä, joten etävalvontapalvelu tulee suureksi avuksi niin yrittäjille kuin autoilijoille. Lisäksi palvelu vähentää huoltokäyntejä, mikä pitkien etäisyyksien maassa tarkoittaa aikaisempaa vähemmän ajettuja kilometrejä”, sanoo Soutolahti raottaen samalla myös näkemyksiään tulevaisuudesta.

Pesukonevalmistajan mukaan autokanta niin Suomessa kuin maailmallakin tulee kasvamaan nopeasti seuraavien vuosikymmenten aikana. Myös autojen materiaalit, voimanlähteet ja kokoluokat tulevat muuttumaan. Oletettavasti myös vedestä tulee olemaan pulaa ainakin tietyillä alueilla, mikä vauhdittaa ympäristöystävällisten, likaa hylkivien materiaalien kehittämistä.

Juha Soutolahden mukaan kaivosteollisuuden koneiden pesuratkaisut ovat tällä hetkellä erityisen kysyttyjä. Kooltaan suuria koneita on ennen pesty käsin, jolloin pesuaika on saattanut olla jopa 40 tuntia. InterCleanin pesuratkaisujen avulla pesuaikaa voidaan lyhentää jopa kymmenesosaan tästä.

”Jos koneen seisottaminen maksaa 2 000 dollaria tunnilta, on pesukoneen tuoma säästö kaivosyhtiölle 72 000 dollaria pesukerralta”, laskee Soutolahti, jonka mukaan pesukoneet parantavat myös työntekijöiden työturvallisuutta. Kaivosteollisuuden pesuratkaisujen kysyntä on suurimmillaan Pohjois- ja Etelä Amerikassa sekä Australiassa, mutta joitakin ratkaisuja on myyty myös Suomeen.

 

Lue seuraavaksi