Uutiset

Kuljetuskalusto

Nuorissa on tulevaisuus

Nuoren ammattikuljettajan työkyvyn uhkia ovat vaikeus sitoutua työhön ja vaikeus päästä sisään työporukkaan tai ammattikulttuuriin. Joskus nuorella ja uraansa aloittelevalla kuljettajalla on myös epärealistinen käsitys työn vaatimuksista ja omista kyvyistään. Nuorten työelämätaitojen oppimiseen ja myönteisten kokemusten saamiseen työuran alussa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota.

”Myönteisen ammatti-identiteetin kehittyminen ehkäisee syrjäytymistä ja toimii perustana työkyvyn kehitykselle tulevaisuudessa”, kertoo Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Anne Salmi.

Kuljetusalalla työolot ovat usein haasteelliset kiinteän työyhteisön puuttuessa, minkä vuoksi työhön perehdytys ja opastus ovat erityisen tärkeitä asioita. Isoissa kuljetusyrityksissä työhyvinvointiin liittyvät asiat voivat olla hyvällä tolalla, mutta alalla yleisten pienten ja keskisuurten yritysten työhyvinvointipanostukset ovat vielä vähäisiä.

”Työhyvinvointipanostuksiin kuuluvat muun muassa työterveyshuolto, työsuojelu, henkilöstökoulutus, laadukas työhön perehdyttäminen, mutta myös vaikkapa kannustaminen terveellisiin elintapoihin”, toteaa Salmi.

Nuori kuski osaa! -hankkeeseen etsitään parhaillaan yhteistyöstä kiinnostuneita kuljetusyrityksiä Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Yhteistyötä tullaan tekemään niin yhdistelmäajoneuvokuljettajien, taksinkuljettajien, kappaletavarakuljettajien, linja-autokuljettajien kuin jakelukuljettajienkin kanssa.

”Nuori kuski osaa! -hankkeessa me emme sanele emmekä saarnaa, vaan kuljetusyritykset itse pääsevät nostamaan esiin kehityskohteet, joita heillä työhyvinvoinnin osalta mahdollisesti on”, kertoo asiantuntija Susanna Kemppainen. Hankkeen roolina on olla tukena kehitysprosessissa ja auttaa näkemään ongelmakohtien kääntöpuolet eli tavoiteltavat, positiiviset asiat.   

Yritysten esiin nostamien kehityskohteiden perusteella laaditaan kuljetusalan TOP 5 – työhyvinvoinnin keihäänkärki -lista, joka on hyvä tsekkauslista alan yrityksille siitä, mitä asioita omassa toiminnassa kannattaa ottaa huomioon.

”Juuri keihäänkärkikohtien avulla työstetään työhyvinvoinnin perehdytyskriteerit alalle tulevia nuoria ammattikuljettajia ajatellen”, jatkaa Salmi.

Nuori kuski osaa! -hanke on jatkoa Työterveyslaitoksen Virkeänä ratissa -hankkeelle. Siinä opittuja asioita ja luotuja toimintamalleja hyödynnetään uudessa hankkeessa ja niitä lähdetään soveltamaan uusiin ympäristöihin. ”Kuljettajat ovat liikkuvaa kansaa. Tavoitteena on lähestyä heitä yhä enemmän heidän omassa toimintaympäristössään. Pian meidät voikin löytää työhyvinvointia kehittämästä vaikkapa tienvarrelta huoltsikalta”, summaavat Kemppainen ja Salmi. Nykytekniikasta innostuneet voivat klikata jatkossa itsensä hankkeen Facebook-sivuille, josta voi bongata viimeisimmät menot ja meiningit.

Lue seuraavaksi