Uutiset

Kuljetuskalusto

Pohjois-Savo paras Nuorisotakuussa

Pohjois-Savossa on onnistuneesti panostettu Nuorisotakuun toimeenpanoon, totesi työministeri Lauri Ihalainen 3.11.2014 järjestetyssä seminaarissa. Yli kolme kuukautta työttömänä olevia nuoria oli syyskuussa Pohjois-Savossa 12,9 %, kun vastaava luku koko maassa oli 28,9 %. Nuorille on tarjottu työtä, koulutusta ja muita TE-palveluita aktiivisesti ja nuorten aktivointiaste on noussut kahden vuoden aikana.

Pohjois-Savossa on tehty laajaa yhteistyötä kuntien ja elinkeinoelämän kanssa nuorisotakuun toteuttamiseksi. Pohjois-Savon kuntia on aktivoitu laatimaan paikallisia nuorisotakuusuunnitelmia. Lisäksi kuntien monialaisille nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille on laadittu toimintamalli ja tarjottu valmennusta. Yhteistyön avulla on mahdollistettu, että nuorten työttömyysjaksot on saatu pysymään lyhyinä.

Palkintoja nuorisotakuutoimijoille

Uraohjaamo-hankkeen loppuseminaarissa kuultiin työministeri Lauri Ihalaisen puhe nuorisotakuun onnistumisesta. Tilaisuudessa palkittiin aktiivisia nuorisotakuutoimijoita Pohjois-Savon alueelta. Palkinnot saivat Iisalmen kaupungin johtava nuoriso-ohjaaja Tarja Immonen, Pohjois-Savon TE-toimiston asiantuntija Suvi Happonen, Savon ammatti- ja aikuisopiston opettaja Mikko Vienola sekä Kuormaväline Oy. Kaikki palkittavat ovat edistäneet nuorisotakuun toteutumista alueellaan ja osallistuneet hankkeen kehittämistyöhön.

Lue seuraavaksi