Uutiset

Kuljetuskalusto

Maantiellä liikennemäärät kasvoivat ja onnettomuudet vähenivät

Vuonna 2016 maanteiden liikennesuorite kasvoi noin yhdellä prosentilla vuoteen 2015 verrattuna. Vaikka liikenne lisääntyi maanteillä, oli henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia hieman yli yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Tietilasto 2016 -julkaisusta.

Vuonna 2016 maanteiden liikennesuorite oli 37 775 miljoonaa autokilometriä. Tästä henkilöautoliikenteen osuus oli 30 416 miljoonaa autokilometriä. Kuorma-, paketti- ja linja-autoliikenteen osuus oli 7 359 miljoonaa autokilometriä.

Liikennesuoritteen laskentatapaa on viime vuonna tarkennettu katsastusten yhteydessä kerättävien matkamittarilukematietojen avulla. Laskentatavan uudistamisen vuoksi vuoden 2016 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuosien kanssa.

Keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2016 -kartta

Onnettomuudet ja tieliikennekuolemat vähenivät maanteillä

Maanteillä tapahtui yhteensä 2468 henkilövahinko-onnettomuutta vuonna 2016. Onnettomuudet vähenivät 9,2 % vuoden takaiseen verrattuna. Loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia oli 2297 eli 240 tapausta vähemmän kuin vuonna 2015. Kuolemaan johtaneita onnettomuustapauksia oli yhteensä 171 eli 9 tapausta vähemmän kuin vuonna 2015.

Verkossa

www.liikennevirasto.fi

Lue seuraavaksi