Uutiset

Kuljetuskalusto

Konepörssi selvästi luetuin ja arvostetuin

Taloustutkimuksen tekemän Tieliikenteen tavarakuljetukset 2018 -tutkimuksen mukaan Konepörssi on alan luetuin ja arvostetuin lehti. Konepörssin lukijamäärä on kasvanut samalla kun lähimpien muiden lehtien lukijamäärät ovat laskeneet. Lisäksi Konepörssi on tutkimuksen mukaan alan toimijoiden mukaan selvästi paras tutkituista lehdistä.

Tutkimuksen mukaan Konepörssin säännöllisten lukijoiden osuus on edelleen kasvanut, joka kertoo Konepörssin vahvasta merkityksestä alan ammattilaisten keskuudessa. Konepörssin lukijapeitto oli kaikkiaan 66 prosenttia, ja se ylitti ainoana lehtenä 60 prosentin tason. 

Konepörssi on menestynyt vuosittain julkaistavassa tutkimuksessa aina erinomaisesti ja ollut alan luetuin ja arvostetuin media toistuvasti. Konepörssi on myös vastaavan viimeisimmän maarakennusalan lehtitutkimuksen mukaan selvästi maarakennusalan luetuin ja arvostetuin julkaisu.

Painetun ammattijulkaisun merkitys mediakanavana on edelleen huomattava. Kuorma-autoalan toimijat lukevat tutkimuksen mukaan painettua mediaa selvästi lehtien verkkosivuja enemmän.

Tieliikenteen tavarakuljetukset tutkimus selvittää kuorma-autoalan ammattilaisten näkemyksiä eri yrityksistä ja tuotteista. Tutkimus on Taloustutkimuksen omaa tuotantoa ja sen vastaajista 62 prosenttia oli Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry:n jäseniä. Maantieteellisesti otos kattoi koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä.

Toimittamamme ajankohtainen asiasisältö ja vaikuttava määrä kalustotietoa ilmoitusten muodossa palvelevat kuljetusalan toimijoita edelleen erinomaisesti.
Kiitos lehden tekijöille ja lehden lukijoille.

Lue seuraavaksi