Uutiset

Kuljetuskalusto

Direktiivikoulutuksessa – työturvallisuus yhteisellä työpaikalla

Sataedu järjesti elokuun puolivälissä Huittisissa ammattipätevyyskoulutuspäivän, jossa käsiteltiin työturvallisuutta kuljetusalan näkökulmasta. Koulutuksen tavoitteena on edistää työturvallisuutta kuljetusalalla ja yhteisillä työpaikoilla toimiessa sekä edesauttaa autonkuljettajia ennakoimaan työturvallisuusriskejä jokapäiväisessä työskentelyssä ja vähentämään niiden syntymistä.

Sataedu järjestää ammattipätevyyden jatkokoulutuksia kuorma- ja linja-autonkuljettajille neljällä eri paikkakunnalla, jotka ovat: Huittinen, Tampere, Kankaanpää ja Turku. Koulutusvalikoima on laaja, erilaisia koulutusaiheita on useita ja tarvittaessa koulutusta järjestetään muillakin paikkakunnilla.

Työturvallisuuskoulutuksen organisoijana toimi Sataedun kouluttaja Olavi Virta ja varsinaisesta opetuksesta vastasi viisitoista vuotta ammattikuljettajien kouluttajana toiminut Antti Kilpeläinen. Seitsemän tunnin mittaisen koulutuksen jälkeen jaettiin osallistujille todistukset suoritetusta ammattipätevyyskoulutuspäivästä. Tämän jälkeen halukkaat saivat suorittaa vielä kokeen, jonka hyväksytysti suorittamalla sai viisi vuotta voimassa olevan työturvallisuuskortin.

Koulutuksen alussa käytiin läpi muun muassa termistöä sekä vahinkojen ja työtapaturmien mahdollisuuksia. Seuraavaksi käsiteltiin yhteisen työpaikan turvallisuuteen liittyviä käsitteitä, kuten eri osapuolien vastuita ja velvollisuuksia, sopimuksia, riskienarviointeja, työsuojeluorganisaatiota ja työterveyshuoltoa.

Yhteisen turvallisuuden osalta tehtiin yhteenveto mistä yhteinen turvallisuus rakentuu sekä kuinka vaaroja tunnistetaan ja miten niihin reagoidaan sekä niiden aiheuttamia riskejä arvioidaan. Lisäksi selvitettiin, mitä ”nolla tapaturmaa” -ajattelutapa tarkoittaa. Lisäksi käytiin läpi työtapaturmien taloudellisia vaikutuksia, riskienhallintaa sekä erilaisia työpaikan kuormitustekijöitä.

Kolmantena aihealueena käsiteltiin perehdytyksen tärkeyttä, merkitystä, sisältöä, käytäntöä ja toteutusta työpaikalla.

Viimeisen osion aiheena oli turvallinen työpäivä. Tämä piti sisällään työvälineiden, koneiden ja laitteiden käyttöä, nostotöitä ja niihin liittyviä nostosuunnitelmia, työskentelyä putoamisvaarallisissa kohteissa tai ahtaissa suljetuissa tiloissa, kuten säiliöissä. Lopuksi muistutettiin erilaisten kemikaalien huomioon ottamisesta työpaikalla sekä muista erikoistöistä ja oikeanlaisesta työskentelyn lopettamisesta yhteisellä työpaikalla. Kurssin päätteeksi kerrattiin onnettomuustilanteessa toimiminen.

Sataedu

Sataedu eli Satakunnan koulutuskuntayhtymä järjestää nuorille ja aikuisille toisen asteen ammatillista perustutkinto-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Sataedu kouluttaa nuoria ja aikuisia yli 20 ammattiin, vahvistaa aikuisten ammatillista osaamista sekä tarjoaa räätälöityjä koulutuksia yrittäjille ja yrityksille.

Sataedussa opiskelee noin 3 000 opiskelijaa. Heidän koulutuksestaan, palveluista ja maakunnallisista kehittämistehtävistä vastaa noin 430 osaavaa Sataedulaista.

Lisäksi Sataedu kouluttaa yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa varusmiehiä raskaan kuljetuskaluston kuljettajiksi Porin Prikaatissa Säkylässä ja Tykistöprikaatissa Kankaanpäässä. Heidän koulutuksestaan, palveluista ja maakunnallisista kehittämistehtävistä vastaa noin 430 osaavaa sataedulaista.

Koulutuskuntayhtymän toimipaikat sijaitsevat Harjavallassa, Huittisissa, Kankaapäässä, Kokemäellä, Nakkilassa ja Ulvilassa, joiden lisäksi yhtymällä on toimipisteet myös Raumalla, Tampereella ja Turussa.

MN

Lue seuraavaksi