Uutiset

Kuljetuskalusto

17 miljoonaa euroa kiertotalouden investointiavustusta – haku aukeaa 15.2.2021

Business Finland

Business Finland avaa 15.2.2021 uuden palvelun, jolla rahoitetaan kiertotalouden investointeja. Rahoitusta voivat saada kaiken kokoiset Suomessa rekisteröidyt yritykset, joiden investoinnit edistävät kiertotaloutta ja vihreää kasvua Suomessa. Investointiavustuksen hakuaika päättyy 16.4.2021.

Investoinneilla tavoitellaan merkittäviä ympäristövaikutuksia lisäämällä materiaalikiertoa. Lisäksi investoinneilla edistetään liiketoiminnan ja työllisyyden kasvua eri sektoreilla kotimaassa ja myös kansainvälisesti. Jotta investointia voidaan rahoittaa, sen pitää vaikuttaa suoraan kierrätyksen lisääntymiseen tai ympäristönormien ylittymiseen. Rahoitus on tarkoitettu Suomeen tehtäviin kiertotalousinvestointeihin.

”Hallitus haluaa edistää kiertotaloutta ja tällä tavalla tukea yhteiskuntaa kohti kestävämpää kehitystä. Tavoitteena on säilyttää tuotteet, materiaalit ja niiden arvo talouden kierrossa mahdollisimman pitkään. Yritykset ovat avainasemassa tässä muutoksessa, ja sen takia haluamme nyt tukea niiden investointeja tällä Business Finlandin uudella rahoitusvälineellä”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

”Rahoitus on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat muuttaa perinteisiä toiminta- ja tuotantotapoja kiertotalouden ja vihreän kasvun edistämiseksi. Rahoitus on tarkoitettu innovatiivisiin investointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli Euroopan unionin normien. Investointi voi myös lisätä jätteen kierrätystä ratkaisulla, joka ylittää alan viimeisen teknisen kehityksen tason”, kertoo yksikönjohtaja Minna Suutari Business Finlandista.

Rahoituksen kohteena voivat olla teolliseen rakentamiseen liittyvät investoinnit, liiketoimintaekosysteemien kiertotaloutta parantavat investoinnit, digitaalisten ratkaisujen rakentamista koskevat investoinnit tai jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskevat investoinnit.

Rahoitusta voi käyttää projektin kestoaikana tehtävään työhön, joka aiheutuu esimerkiksi koneiden tai laitteiden hankinnasta ja asennuksesta, aineettomien oikeuksien hankinnasta tai investoinnin käyttöönotosta tai sen edellyttämästä käyttöhenkilökunnan koulutuksesta.

Rahoituksen määrä

Rahoitus on avustusta ja sen taso määritellään tapauskohtaisesti. Tukea ei makseta ennakkona vaan jälkikäteen loppuraporttia ja -tilitystä vastaan.

Rahoitusta haetaan Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemuslomake avautuu 15.2.2021.

Lisätietoja rahoituksen verkkosivulla: Kiertotalouden investointiavustus

TEM avaa täydentävän haun maaliskuussa

Työ- ja elinkeinoministeriö avaa tätä isoa pakettia täydentävän kiertotalouden kehittämis- ja investointien avustusten haun 1.3.2021, lisätietoa luvassa silloin. Kuten aiempinakin vuosina, tämä avustus on de minimis -muotoista (max 200 000 euroa). Avustuksia on myönnettävissä yhteensä miljoona euroa.

”Nämä numerot kuvaavat hyvin Business Finlandin ja työ- ja elinkeinoministeriön instrumenttien työnjakoa”, toteaa ministeri Lintilä.

”TEM:n tuki on suunnattu pienempiin kotimaisiin investointihankkeisiin ja niihin tähtääviin loppusuoran valmistelutoimiin. Varaudumme myös yhteistyöhön hakemusten päällekkäisyyksien karsimiseksi. Vaikka TEM:n oma avustuskokonaisuus on pieni, meillä on jo kannustavia kokemuksia aikaisemmilta vuosilta ”, Lintilä jatkaa.

Lue seuraavaksi