Uutiset

Autot

Uuden tieliikennelain täydennykset lausuntokierrokselle

Hallitus esittää täydennyksiä kesällä 2020 voimaan tulevaan uuteen tieliikennelakiin. Täydennystarpeet johtuvat muualla suomalaisessa tai Euroopan unionin lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista. Tavoitteena on selkeä kokonaisuus, joka sisältää kaikki säännökset, jotka koskevat ajoneuvon käyttöä tiellä.

Osa esitetyistä muutoksista liittyy liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistukseen ja osa muutoksista on lainsäädäntöteknisiä.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osalta uuden tieliikennelain toimivaltuuksia koskevaa osuutta täsmennetään siten, että laki tulee yhteneväiseksi hallinnonalan uuden rakenteen kanssa. Vuoden 2019 alussa aloittivat toimintansa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Väylävirasto, joille on uudessa tieliikennelaissa osoitettu tehtäviä.

Osa esitetyistä muutoksista on lainsäädäntöteknisiä. Tällaisia ovat muun muassa niin sanottuihin HCT-ajoneuvoyhdistelmiin (High Capacity Transport) ja raskaisiin moottorikelkkoihin liittyvien säädösten siirtäminen valtioneuvoston asetuksista lainsäädäntöön. HCT-ajoneuvojen hyväksyminen tieliikenteeseen edellyttää samalla erikoiskuljetuksesta annetun lainsäädännön muuttamista.

Samassa yhteydessä selkeytettäisiin uuden tieliikennelain kieltä sekä täsmennettäisiin myös ajokorttilakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia niiltä osin kun ne liittyvät uuteen tieliikennelakiin.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt tieliikennelain täydennykset lausuntokierrokselle 5.12.2019. Lausuntoaika päättyy 16.1.2020.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Lausuntoja pyydetään ensisijaisesti verkossa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai toissijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Uusi tieliikennelaki on jo hyväksytty ja se tulee voimaan 1.6.2020. Myös nyt esitettyjen muutosten on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan.

Lue myös: Turvaistuimeen ilman paksuja toppavaatteita

Lue seuraavaksi