Uutiset

Autot

Trafin palveluita pyritään avaamaan mahdollisimman pian

Liikenne- ja viestintäministeriö sai 12.12.2018 Viestintävirastolta pyytämänsä ensimmäisen alustavan asiantuntija-arvion Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sähköisten palveluiden tietosuojasta sekä Trafin pääjohtajalta arvion siitä, ovatko muut asiointipalvelut kuin kuljettajatietopalvelut käyttöönotettavissa laillisesti ja turvallisesti.

Viestintäviraston selvitystä johtava pääjohtaja Kirsi Karlamaa kertoo, että Trafin palvelukokonaisuuden tietoturvallisuuden taso on keskimääräistä paremmalla tasolla verrattuna valtiohallinnon muihin tarkastuskohteisiin, joihin sovelletaan vastaavia tietoturvavaatimuksia.

Ministeriö toteaa, että pyydetyt selvitykset saatiin määräajassa ja niitä on nyt arvioitu. Riskejä Trafin sähköisten palveluiden avaamiseen on edelleen ja siksi palveluita avataan yksi kerrallaan. Ensimmäiset palvelut pyritään saamaan käyttöön mahdollisimman pian. Palveluita otetaan käyttöön sitä mukaa kun Viestintävirasto arvioi sen olevan mahdollista. Tarkemmista aikatauluista ilmoitetaan heti kun ne selviävät.

Trafin verkkopalvelun kuljettajatiedot-palvelun kautta on voinut hakea tietoa siitä, onko henkilöllä voimassa oleva ajo-oikeus (ajokortti) tai muu vastaava lupa. Trafi otti 9.12.2018 kaikki sähköiset asiointipalvelut pois käytöstä varmistaakseen kuljettajatiedot-palvelun sulkeutumisen.

Ministeriö ei toistaiseksi julkaise tai luovuta saamiaan selvityksiä. Ministeriön saamat selvitykset pitävät sisällään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan salassa pidettäviä tietoja.

Pääjohtaja Nykopp irtisanoutunut

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin pääjohtaja Mia Nykopp on irtisanoutunut 13.12.2018.

”Trafin julkiset kuljettajatiedot -palvelun toiminnasta syntyneen tilanteen rauhoittamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi olen päättänyt siirtyä sivuun Trafin pääjohtajan tehtävästä”, Nykopp sanoo.

Trafin pääjohtajana toimii vuoden loppuun asti Liikennevälineet-toimialan johtaja Olli Lindroos.

Lue seuraavaksi