Uutiset

Autot

Taksamittarin hyväksyntä oleellista

Suomessa luovuttiin taksiliikenteen ehdottomasta taksamittarivaatimuksesta Liikennekaari-uudistuksen yhteydessä vuonna 2018. Nykyisen ajoneuvolain 25 §:n toisen momentin mukaan hinnan perustuessa matkan tai ajan mittaamiseen, taksissa tulee olla hyväksytty ja sinetöity mittauslaitedirektiivin  (2014/32/EU) mukainen taksamittari tai hinnan määrittelyssä on käytettävä muuta laitetta tai järjestelmää. Muulla laitteella tai järjestelmällä tulisi saavuttaa taksamittaria vastaava mittaustiedon luotettavuus sekä tiedon suojauksen taso.

Tämä ei kuitenkaan nykyisessä järjestelmässä toteudu, sillä osa yrittäjistä käyttää erilaisia sertifioimattomia ja sinetöimättömiä mittauslaitteita. Vaikka kyseessä ei olisi mittauslaitedirektiivin mukainen taksamittari, ”muu laite tai järjestelmä” voidaan kuitenkin rinnastaa mittauslaitelain tarkoittamaan mittauslaitteeseen, sillä se on tarkoitettu mittausten tekemiseen palvelun hinnan määrittämiseksi.

Tällä hetkellä osa ”muista laitteista tai järjestelmistä” käyttää CE-merkintää tuotteissa, joille ei ole määritelty selkeitä vaatimuksia. Tämä on harhaanjohtavaa, koska se jättää epäselväksi, minkä vaatimusten mukainen tuotteen väitetään olevan. Jos muulle laitteelle/järjestelmälle halutaan CE-merkintä, tulisi merkinnän perustua lähimpien vastaavien vaatimusten täyttymiseen. Tässä tapauksessa kyseessä olisivat mittauslaitedirektiivin mukaiset taksamittarin vaatimukset. Niissä puolestaan vaaditaan, että laitteen vaatimustenmukaisuuden arvioi ilmoitettu laitos (notified body). Jos ilmoitettu laitos ei ole arvioinut tuotetta, ei CE-merkintää pitäisi voida käyttää ”muussa laitteessa tai järjestelmässä”.

Taksialan verotus ja arvonlisäveron kerääminen perustuvat nykyisin taksamittareista saatavien vuororaporttien tietoihin ja niiden perusteella laadittuihin verovelvollisten ilmoituksiin. Luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen saaminen toimialalta edellyttää sinetöidyt mittauslaitedirektiivin vaatimukset täyttävät mittauslaitteet liitettynä maksupäätteeseen. Maksuliikenteen taustajärjestelmien voidaan katsoa olevan luotettavia ja hyväksyttyjä ainoastaan, mikäli koko sertifiointijärjestelmä on yhdessä autolaitteen kanssa hyväksytetty direktiivin määräysten mukaisesti ja niistä on tehty toisistaan irroittamattomia. Käytännössä taksamittari on siis vaaka ja kassapääte, joka toimii myös eräänlaisena tuhoutumattomana muistina (Fiscal Memory).

Alan asiantuntijayritys Semelissä on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkailla on aina käytössä alan parhaat ja luotettavimmat laitteet. M2 Touch on saanut EU:n tyyppihyväksyntäsertifikaatin sekä tuotantoprosessin laadun varmistuksen sertifikaatin. Luotettavuuden sinettinä Semel M2 Touch -taksamittari on myös merkitty mittauslaitelain mukaisella CE-merkinnällä.

LUE MYÖS: Henkilöliikenteen mobiilialustatoimittaja Semel kulkee kehityksen kärjessä

Lue seuraavaksi