Uutiset

Työkoneet

Syvennystyöt Ajoksen meriväylällä ja Kemin satamassa ovat valmistuneet etuajassa


Artikkelikuva: Väylävirasto Kemin ruoppaus-syksy 2022


Vuonna 2021 käynnistyneet Ajoksen meriväylän ja Kemin satama-altaan syventämistyöt saatiin valmiiksi heinäkuun lopussa. Hankkeessa Ajoksen entinen 10 metriä syvä meriväylä syvennettiin 12 metriin.

”Hanke valmistui noin kaksi kuukautta etuajassa ja kustannuksissakin pysyttiin. Nykyinen 12 metriä syvä meriväylä palvelee nyt entistä paremmin metsä- ja kaivosteollisuuden kuljetuksia”, sanoo Väyläviraston projektipäällikkö Pasi Kivioja.

Väylän käyttöönottopäätös tehdään 30.10.2023, minkä jälkeen väylä on myös 12 metriä syvien alusten käytössä. Tarve väylän syventämiseen on liittynyt erityisesti uuteen Kemin biotuotetehtaaseen sekä mahdollisesti käynnistyviin Kolarin seudun kaivoshankkeiden rikastekuljetuksiin, mitkä toteutuessaan lisäävät sataman kuljetusmääriä merkittävästi.

Väylän syventämisurakassa oli yhteensä 28 ruoppauskohdetta ja ruopattu massamäärä oli kokonai-suudessaan noin miljoona kuutiota. Hankkeeseen kuuluivat myös väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Lisäksi ympäristötarkkailu toteutettiin tarkkailuohjelman mukaisesti koko hankkeen ajan veden laadun ja samentuman mittauksilla. Töiden aikana sameuden seurantaa tehtiin dronekuvauksin. Poikkeavia tuloksia ei havaittu.

Sataman ruuhkautuminen kuriin

Myös Kemin sataman syventämistyöt ovat valmistuneet. Jatkossa aiempaa suuremmat alukset pääsevät satamaan, mikä ehkäisee sataman ruuhkautumista. Satamaan on rakennettu lisäksi uusi, noin 400 metriä pitkä laituri, tie ja tavarankäsittelyalue. Myös sataman portit, kulunvalvonta ja aluevalais-tus on uusittu.

”Tällä hetkellä satama-altaassa tehdään loppuharaustarkastusta liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, jonka jälkeen laivaliikenne voi alkaa”, kertoo sataman tekninen projektipäällikkö Jari Heikkilä Kemin Satama Oy:stä.

Seuraa hanketta: https://vayla.fi/ajoksenvayla

Lue seuraavaksi