Uutiset

Työkoneet

Luumäki-Imatra-ratahanke etenee

Kulunut vuosi on vienyt ratahanketta isoin harppauksin eteenpäin, kun muun muassa yksi hankkeen mittavimmista kokonaisuuksista, uusi kaksoisraideosuus Joutseno–Imatra tavara-asema-välille, avattiin liikenteelle. Perinteisen maarakentamisen lisäksi isoa roolia tässä kokonaisuudessa näytteli mittava radan turvalaitejärjestelmän uudistus.

”Uuttera, vuonna 2018 käynnistynyt rakentaminen palkitaan viimeistään nyt, kun isojen rakennustöiden myötä hanke saavuttaa sille asetettuja tavoitteita. Uusi turvalaitejärjestelmä on otettu käyttöön koko hankealueella, minkä ansiosta rataliikenteen häiriöherkkyys on pienentynyt. Lisäksi radan kapasiteettia voidaan tulevaisuudessa kasvattaa, sillä kaksoisraiteen molemmat raiteet ovat nyt käytössä. Liikennepaikoille valmistuneet parannustoimenpiteet edistävät nekin osaltaan tulevaa radan kapasiteetin nostoa”, sanoo Luumäki-Imatra-ratahankkeesta vastaava projektipäällikkö Joonas Hämäläinen.

Valmistuneiden töiden suuresta määrästä huolimatta hankkeen töitä ja tavoitteita edistetään myös tulevana vuonna. Kaksoisraidealueella toteutetaan muun muassa viimeistelytöitä ja puretaan maastossa vanhaan turvalaitejärjestelmään liittyviä elementtejä. Lisäksi Mansikkakosken vanhan ratasillan peruskorjaaminen Imatran aseman läheisyydessä jatkuu vuonna 2023. Hankkeen viimeisimpänä kokonaisuutena Luumäki–Imatra-rataosuuden nopeudennosto sekä akselinpainon nosto toteutetaan vuonna 2024 rataosuuden tasonnoston lupaprosessin valmistuttua.

Luumäki–Joutseno-perusparannusosuuden työt

Vuoden 2022 valmistuneiden töiden myötä hankkeen rakentamisen painopiste siirtyy perusparannusosuudelle.

Lappeenranta–Joutseno-osuudella on uusittu radan tukikerrosta eli raidesepeliä sekä parannettu kuivatusrakenteita. Lisäksi ratarakenteita on valmisteltu tulevaa nopeudennostoa varten muun muassa sähköratarakenteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä. Alueella tehtäviin töihin on sisältynyt myös radalle kulkua estävien suoja-aitojen rakentamista. Vuoden 2022 aikana osuudelle on valmistunut kaksi uutta alikulkusiltaa: Hietalankadun ja Lauritsalan eteläinen alikulkusilta.

Kuluvana vuonna käynnistyneitä perusparannusosuuden Luumäki–Lappeenranta-välin töitä jatketaan 2023. Vuoden 2022 aikana valmistuivat Poikkikadun, Mäntylä-Kuuselan ja Vaalimaan alikulkusiltoihin sekä pitkälti Valtatiellä 6 sijaitseville kahdelle rautatiesillalle tehtävät peruskorjaustyöt. Törölän, Tapavainolan ja Rasinsuon liikennepaikoilla viimeisteltiin sähkörata- ja päällysrakennetyöt.

Luumäki–Lappeenranta-välillä rataliikennekatkoissa tehtiin erityisen paljon louhintoja, jotka loivat radalle parempaa toimintaympäristöä:

”Radan vieressä olevia kallioleikkauksia levennettiin ja ojien kohdilta louhittiin radan kuivatuksen parantamiseksi. Lisäksi louhimalla raiteen alta poistettiin ratarakenteille routavaurioita aiheuttavia vesipesiä”, Hämäläinen selittää louhintojen suurta määrää.

Louhintatöiden yhteydessä on toteutettu ratarakenteen massanvaihtoja noin kahden metrin syvyyteen, uusittu sepelitukikerrosta sekä parannettu ratarakenteiden kuivatusta. Alueen toimenpiteistä on valmistunut noin puolet. Työt jatkuvat keväällä 2023 talvitauon jälkeen samojen työvaiheiden parissa. Yksiraiteisella rataosuudella ratarakenteisiin kohdistuvat työt tullaan tekemään tarvittavin osin rataliikennekatkoissa. Työt aiheuttavat viikosta 17 lähtien totaalikatkojen myötä muutoksia rataliikenteeseen.


Luumäki-Imatra-ratahankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt ja liikenteen kiertoreittejä esittelevät kartat löytyvät hankkeen nettisivuilta: https://vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke/hankkeen-liikennejarjestelyt

Lue seuraavaksi