Uutiset

Uutiset

Kirsi Palviainen Talonrakennusteollisuuden toimitusjohtajaksi

Oikeustieteen kandidaatti Kirsi Palviainen on nimitetty Talonrakennusteollisuus ry:n toimitusjohtajaksi ja Rakennusteollisuus RT:n johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässä syksyllä, myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Kirsi Palviainen siirtyy uuteen tehtäväänsä lakiasiainjohtajan paikalta Skanska Oy:stä, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2013 lähtien. Aiemmin Palviainen on työskennellyt kahdesti Rakennusteollisuus RT -liittoyhteisössä, ensin kymmenen vuoden ajan asiamiehenä etenkin asunto- ja kilpailuasioissa sekä vuodet 2010–2013 elinkeinoasioiden johtajana. Näiden jaksojen välissä hän toimi lakimiehenä Skanskassa.

Talonrakennusteollisuuden toimitusjohtajan keskeisinä vastuualueina ovat jäsenyritysten toimintaedellytysten edistäminen ja elinkeinopoliittinen edunvalvonta, työmarkkina-asiat, alan vetovoiman ja vastuullisuuden kehittäminen, jäsenpalveluiden ja viestinnän järjestäminen sekä yhdistyksen hallinto.

Palviainen on myös osa RT:n ylintä johtoa ja toimii talonrakentamisen toimialajohtajana sekä RT:n toimitusjohtajan tukena liittoyhteisön yhteisen toiminnan johtamisessa ja edunvalvonnassa. 

”Käynnissä on paljon toimialaa koskevia muutoksia ja kiinnostavia lainsäädäntöhankkeita, joiden edunvalvontaan lähden innostuneena mukaan. Odotan kovasti yhteistyötä Talonrakennusteollisuuden ja koko RT:n erinomaisen henkilöstön, sidosryhmiemme ja tietenkin jäsenyritystemme kanssa. Jäsenpalveluiden osalta yksi järjestön tärkeistä tehtävistä on yksinkertaistaa tätä monimutkaista maailmaa, eli kertoa käytännönläheisesti ja ennakoivasti tulevista muutoksista siten, että yritykset pystyvät varautumaan niihin omassa toiminnassaan”, Kirsi Palviainen sanoo.

”Perusteellisen valintaprosessin jälkeen olen iloinen, että saamme Kirsin toimialajärjestömme johtoon. Kirsin monipuolinen osaaminen ja kokemus sekä järjestö- että yrityspuolelta sopivat erinomaisesti tehtävän vaativuuteen”, toteaa Lujatalon toimitusjohtaja Harri Savolainen, joka kuuluu valinnan valmistelleeseen Talonrakennusteollisuuden hallituksen puheenjohtajistoon.

Talonrakennusteollisuuden pitkäaikainen toimitusjohtaja Kim Kaskiaro, joka on toiminut viime vuodet myös Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtajana, jää eläkkeelle syyskuun lopussa. Seuraaja RT:n työmarkkinajohtajan tehtävään nimitetään myöhemmin.

”Haluan kiittää Kim Kaskiaroa pitkästä ja merkittävästä työurasta Rakennusteollisuuden palveluksessa. Hänen laaja sidosryhmäverkostonsa on ollut vahva voimavara koko rakennusteollisuudelle erilaisissa suhdannetilanteissa ja edesauttanut koko toimialaa kehittymään”, Harri Savolainen sanoo.

Talonrakennusteollisuus ry toimii talonrakennusalan yritysten toimialayhdistyksenä, jonka noin 550 jäsenen joukossa on maamme suurimmat rakennusyhtiöt sekä valtakunnallisesti kattava joukko pieniä ja keskisuuria talonrakennusurakoitsijoita. Talonrakennusteollisuuden alueorganisaatio vastaa alueellisesta edunvalvonnasta ja jäsenpalvelusta. Talonrakennusteollisuus kuuluu Rakennusteollisuus RT:hen, joka on yksi Elinkeinoelämän keskusliiton suurimmista jäsenliitoista.