Uutiset

Uutiset

AdBluen saatavuudessa voi olla haasteita

AdBlue-säiliö

Dieselmoottoreiden pakokaasujen päästöjenhallinnassa käytettävän AdBlue-liuoksen saatavuus on heikentynyt. Liuoksen valmistuksessa tarvittava urea on näihin päiviin saakka tullut Venäjältä, mutta kauppapakotteitten vuoksi tuonti on vähentynyt. Uuden toimitusketjun saattaminen toimintaa ottaa aikansa, joten ainakin tilapäisesti AdBluen tuotanto on rajoitettua. Koska kysyntä on tarjontaa suurempaa, hintakin on noussut.

Dieselmoottoreiden aiheuttamista päästöistä osa on typen oksideja (NOx), lähinnä typpidioksidia (NO2) ja typpimonoksidia (NO). Ne voivat aiheuttaa hengitystieoireita ja silmien ärtymistä. Typen oksidit voidaan neutraloida pakokaasuista ammoniakiksi ja hiilidioksidiksi selektiivisellä katalyyttisellä pelkistyksellä (SCR), kunhan pakokaasuihin ruiskutetaan AdBlue-nimellä tunnettua liuosta.

Kaavakuva selkeyttää SCR-teknologian käyttöä dieselmoottoreissa. AdBlue ruiskutetaan pakoputkeen moottorin ja SCR-katalysaattorin väliin, missä AdBlue muuttuu lämmön vaikutuksesta ammoniakiksi ja hiilidioksidiksi. Pakokaasun haitalliset typen oksidit reagoivat katalysaattorissa ammoniakin kanssa ja muuttuvat puhtaaksi typeksi ja vedeksi, mitkä poistuvat ilmaan höyrynä.

AdBlue on itse asiassa tavaramerkki, joka on Euroopassa vakiintunut yleisnimeksi typen oksideja neutraloivalle liuokselle. Liuoksen koostumus on standardilla määritelty sisältämään 32,5 prosenttista ureaa ja deionisoitua vettä.

Vuoden 2005 lokakuun jälkeen SCR-katalysaattorit – ja sen myötä AdBlue – ovat tulleet käyttöön vaiheittain niin, että nykyisin ne ovat käytössä miltei kaikkien uusien autojen ja työkoneiden dieselmoottoreissa.

Entäpä, jos AdBlue loppuu säiliöstä?

Yleisesti ottaen, jos AdBlue pääsee loppumaan auton tai työkoneen säiliöstä, tai jos annostelu ei muuten toimi, kuljettaja saa ensin näkyviin varoituksen aiheesta. Varoituksen jälkeen on mahdollista jatkaa matkaa tai työn tekemistä rajoitetun ajan, ennen kuin moottorin ohjausjärjestelmä laskee suorituskyvyn sellaiselle tasolle, että esimerkiksi autolla voi ajaa lähinnä seuraavalle sopivalle parkkipaikalle. Näin vaaditaan päästömääräyksissä.

Ajoneuvojen ja työkoneiden käyttäytyminen voi poiketa edellä kerrotusta sen mukaan, minkä ikäinen laite on kyseessä.

Voiko moottorin muuttaa toimimaan ilman AdBlue-liuosta?

Moottorin ohjelmointia muuttamalla se saadaan toimimaan myös ilman AdBlueta, mutta se ei ole luvallista, sillä päästörajat ylittyisivät. Jotta urealiuoksen käytöstä voitaisiin luopua edes väliaikaisesti, vaatisi se muutoksia lainsäädäntöön, ehkä jopa EU-tasolla.

Kuorma-automaahantuojilta saatujen tietojen mukaan ohjelman muuttaminen ei välttämättä olisi kovinkaan vaativa työ, jos sellainen tilanne eteen tulisi. Esimerkiksi paloautoissa on käytössä niin sanottuja Emergency Vehicle -moottorinohjausohjelmia, jotka eivät alenna suorituskykyä, vaikka urealiuosta ei olisikaan.

Volvo FMX

Ongelmat alkavat sen jälkeen, kun AdBlue-järjestelmä pitää ottaa uudelleen käyttöön. Käyttämättömänä olleet ruiskutusjärjestelmän osat tukkeutuvat melko nopeasti järjestelmään jääneen liuoksen kristallisoituessa. Suuttimien, pumppujen ja putkistojen uusimisesta saattaa seurata tuhansien eurojen korjauskustannukset.

Urealiuoksen käyttövelvoitteen väliaikainen poistaminen saattaa tuntua yksinkertaiselta ja helpolta ratkaisulta saatavuusongelman selättämiseksi. Ratkaisu voi osoittautua kuitenkin kalliiksi.

On esitetty ajatuksia myös siitä, voisiko urealiuosta laimentaa riittävyyden parantamiseksi tai korvata se kokonaan muulla aineella. Korvaavien aineiden käyttö ei kuitenkaan ratkaise asiaa. Annostelulaitteet on määritelty toimimaan standardin mukaisella liuoksella, mulla nesteillä ne eivät toimi.

Riittääkö AdBlueta kaikille?

AdBluen saatavuus herättää luonnollisesti suurta huolta valmistajien, yrittäjien sekä myös yksityishenkilöiden parissa. Oman arvionsa tilanteesta antoivat alan asiantuntijat, AdBlue-liuoksen Euroopan markkinajohtajan Yara Oy:n tuotepäällikkö Sami Ruisma sekä infrarakentamisen erikoisosaajan VM Suomalaisen hallituksen puheenjohtaja Harri Kallio.

Tuotepäällikkö Sami Ruisma, Yara Oy

”Venäjä on ollut merkittävä urean ja ammoniakin valmistaja. Kun tähän lisätään maakaasun vajaa jakelu, esiintyy markkinoilla varmasti tuotesaatavuushäiriöitä. Erityisesti pienpakkauksissa on esiintynyt hetkellisiä saatavuushaasteita.”

”Yaran AdBlue-tuotannot pyörivät tällä hetkellä normaalisti, mutta valtavasta kysynnästä johtuen emme toistaiseksi avaa uusia asiakastilejä. Uskomme tilanteen rauhoittuvan huhtikuun lopulla, kun saamme avattua uusia hankintalähteitä. Tavoitteenamme on silloin tilausten käsittelyn täysi normalisointi. Muutosvaiheessa julkiset jakeluasemat ja D-asemat ovat huoltovarmuusmielessä toimitusten prioriteetteinä” kertoo Ruisma.

Myös urakointipuolella tilannetta seurataan tarkoin. Infrarakentamisen erikoisosaaja VM Suomalainen käyttää projekteissaan nykyaikaista konekantaa, joten AdBluen saatavuus on oleellista yrityksen jokapäiväisessä rakennustoiminnassa.

”Olemme tilanteen tasalla ja ainakaan toistaiseksi ei AdBluen saamisessa ole ollut ongelmia. Emme ole hankkineet omia säiliöitä, sillä luotamme polttoaineasemien lisäainesaatavuuden toimivan myös jatkossa. Luultavasti nyt on vain lähdetty uutisoinnissa ennakoimaan ja saatavuuden hankaluutta on saatettu jopa ylikorostaa. Enemmän olemmekin huolissamme hintatason noususta, sillä se tuntuu joka kerta tapahtuvan huomattavasti nopeammalla tahdilla kuin aikanaan tapahtuva hintojen normalisoituminen”, kommentoi Kallio.Lue seuraavaksi