Uutiset

Työkoneet

YIT on voittanut useita liikenneinfraurakoita Baltiassa

​YIT ilmoittaa voittaneensa menestyksekkäästi seitsemän suurta liikenneinfraurakkaa Virossa, Latviassa ja Liettuassa alkuvuoden aikana.  Urakoiden yhteenlaskettu arvo on noin 53 miljoonaa euroa. Urakoista 39 miljoonaa euroa kirjataan vuoden ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan ja 14 miljoonaa euroa vuoden toisen neljänneksen tilauskantaan. 

Virossa YIT on voittanut liikenneinfraurakoita yhteensä noin 23 miljoonan euron arvosta. Kolme urakkasopimusta on solmittu Viron tiehallinnon kanssa. Ensimmäinen urakoista on tien nro 22 uusiminen välillä Rakvere–Väike–Maarja–Vägeva Itä-Virossa. Urakka käsittää jyrsintä- ja päällystystyöt. Työt aloitettiin maaliskuussa 2019, ja urakka valmistuu elokuussa 2019. 

Toinen hanke on Tallinnan kehätien perusparannus Luigen ja Sakun välillä. Urakka sisältää olemassa olevan tien korjauksen, kolmen monitasoristeyksen rakentamisen, stabilointi- ja päällystystyöt, liikennemerkkien asennuksen, tiemerkinnät ja maisemoinnin. Hanke liittyy Viron Rail Baltica ‑projektiin. Työt alkavat toukokuussa 2019, ja urakka valmistuu toukokuussa 2021. 

Kolmas urakka on tien nro 6 uusiminen välillä Valga–Uulu Kaakkois-Virossa. Urakka käsittää maarakennus-, stabilointi- ja päällystystyöt, sadevesiviemäröinnin rakentamisen, liikenteenohjauslaitteiden asennuksen ja maisemointityöt. Työt alkavat huhtikuussa 2019, ja urakka valmistuu elokuussa 2019.  Virossa YIT on voittanut lisäksi tienrakennusurakan Rakveren kaupungilta. Urakka käsittää mm. maarakennus-, päällystys- ja maisemointityöt sekä jalankulkusillan ja pysäköintipaikkojen rakentamisen. Työt alkavat huhtikuussa 2019, ja urakka valmistuu toukokuussa 2019.

Latviassa YIT on solminut tienrakennusurakkasopimuksen LCC Bindersin kanssa. Urakka käsittää olemassa olevan päätien A3 perusparannusta sekä pääteiden A3 ja A2 risteyksen korjaustyöt sisältäen maarakennus-, stabilointi- ja päällystystyöt sekä liikennemerkkien ja kaiteiden asennuksen. Sopimuksen arvo on noin 4 miljoonaa euroa. Työt alkavat huhtikuussa 2019, ja urakka valmistuu elokuussa 2020. 

Liettuassa YIT on solminut kaksi urakkasopimusta Liettuan tiehallinnon kanssa. Ensimmäinen niistä on tien nro A14 uusiminen Vilnan ja Utenan välillä. Urakka käsittää maarakennus- ja päällystystyöt sekä jalankulkusillan ja -alikulun rakentamisen. Sopimuksen arvo on yli 16 miljoonaa euroa. Työt aloitettiin maaliskuussa 2019, ja urakka valmistuu lokakuussa 2019. 

Toinen hankkeista on tien nro 165 perusparannus välillä Šilalė–Šilutė. Urakka sisältää kevyen liikenteen väylän rakentamisen. Sopimuksen arvo on hieman yli 10 miljoonaa euroa. Työt aloitettiin maaliskuussa 2019, ja urakka valmistuu joulukuussa 2019.

Lue seuraavaksi