Uutiset

Työkoneet

Virtuaalinen etäneuvonta huollon apuvälineeksi

Lukuisten organisaatioiden yhteishankkeena on selvitetty asennuksen ja kunnossapidon etäneuvonnan virtualisoinnin nykytilaa ja kehitetty sekä kokeiltu uusia menetelmiä. Hankkeessa on myös tuotettu järjestelmä, jonka avulla virtuaalitodellisuudessa tilannetta seuraava etäneuvoja voi opastaa huoltokohteessa olevaa asiantuntijaa lähes kädestä pitäen.

Asennuksen ja kunnossapidon tehtävät kattavat yli 10 prosenttia työvoimasta ja kunnossapidon panos kansantaloudessa on vuositasolla arviolta 26 miljardia euroa. Hankkeessa selvitetyt ja kehitetyt menetelmät ulottuvat välineiden edelleen kehittyessä ammattimaisen työn neuvonnan lisäksi kaikkiin arkisiin neuvontaa ja opastusta liittyviin tehtäviin. Hyödyt syntyvät matkustustarpeen ja työajan säästöistä, virheiden ja viiveistä aiheutuvien käyttökatkosten sekä vahinkojen vähenemisestä ja osaamisen kehittymisestä.

Hankkeen puitteissa on Fake Production oy:n kanssa yhteistyössä tuotettu kokeilujärjestelmä, jossa asiantuntija voi virtuaalilasien (VR-lasien) avulla nähdä huolto- tai asennuskohteen ja opastaa kohteessa olevaa henkilöä samaan tapaan kuin olisi itse paikalla. Kokeiluja on suoritettu myös muiden hankkeen yhteistyökumppanien kehittämiä ohjelmistoja käyttäen. Näiden avulla virtuaaliset kulkuopasteet sekä suunnittelumallit ja tallennetut tai reaaliaikaiset asiantuntijan ohjeet näkyvät kohteessa laajennetun todellisuuden lasien (AR-lasien) avulla.

Hankkeessa on todettu useat eri ratkaisut hyödyllisiksi käytännön työtehtäviin. Toistaiseksi laitteistot ja ohjelmistot ovat nopeassa kehitysvaiheessa ja rajoitukset tulee ottaa huomioon. Hankkeessa on kokeiltu ja vertailtu kymmeniä ohjelmistoja ja markkinoille jo tulleita VR/AR-laseja sekä niitä tulossa olevia laitteistoja, joista on ollut ennakkotietoa saatavilla. Rajoitukset huomioiden käyttökelpoinen taso lukuisissa asiantuntijatehtävissä on kokeilujen perusteella saavutettu. Meneillään olevien kehityspanosten seurauksena valmiuksien odotetaan paranevan ja virtuaalitekniikan yleistyvän älypuhelinten tapaiseksi arkiseksi työn osaksi.

Hankkeen on koordinoinut Sovelto oyj. Yhteistyökumppaneita ja osallistujia on useita, muun muassa Delete Finland oyRTK-Palvelu oy,Skanska oy, Trimble Solutions oy ja monia muita.

Lue seuraavaksi