Uutiset

Työkoneet

Teknisellä kaupalla vaisu vuoden avaus

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti supistui 11 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kaikkien toimialojen myynti jäi edellistä vuotta pienemmäksi. Ainakin osittain lakkojen takia lähikuukausien myynti- ja tilausnäkymät heikkenivät huhtikuussa selvästi alkukeväästä. Syksyn osalta odotukset ovat edelleen kohtaisen hyvällä tasolla. Vaikea suhdannetilanne näkyi alkuvuonna teknisen kaupan myyntiluvuissa.

  • Raaka-aineiden myynti kutistui edelleen 22 prosentin tahtiin.
  • Rakentamisen tuotteissa ja palveluissa alkuvuoden myynti jäi selvästi vuoden takaisesta, laskua reilut 15 prosenttia.
  • Teollisuuden tuotteiden ja palveluiden myynti heikkeni kahdeksan prosenttia.
  • Kuluttajatuotteissa päästiin lähemmäksi edellisen vuoden tasoa myynnin jäätyä 0,9 prosenttia vuoden takaisesta.

”Vaisua alkuvuotta heikensivät vielä poliittiset lakot, jotka pysäyttivät Suomen tuonnin ja viennin, ja joilla oli vaikutuksia liiton jäsenyritysten toimintaan ja jäsenten asiakkaiden toimintaan. Lakosta aiheutuneet saatavuusvaikeudet korostuivat etenkin teräs- ja konekaupassa. Raaka-ainekaupan suureen miinukseen vaikuttaa hintojen selvä alentuminen edellisvuodesta. Teollisuuden kysyntäkin on heikentynyt vuodentakaisesta. Rakentamisen heikko vire näkyy laajasti eri tuotealueilla”, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

”Investointipäätösten lykkääntyminen hidastaa edelleen taloutta niin kuluttajien, teollisuuden kuin rakentamisenkin osalta. Euroalueen ja Saksan teollisuuden tuoreet ostopäällikköindeksit kertovat, että teollisuus kärsii edelleen yleisestä epävarmuudesta, globaalin kaupan yskähtelystä sekä investointihaluja jarruttavasta korkotasosta. Tämä näkyy myös Suomen vientinäkymissä. Odotukset talouden kääntymisestä ylöspäin ovatkin siirtyneet eteenpäin.”

Jäsenyritysten odotukset liikkuivat huhtikuussa kahteen suuntaan: seuraavan 12 kuukauden odotukset helpottuivat edelleen, kun taas lähikuukausien odotuksissa tapahtui käänne synkempään. Osittain tämä johtunee kyselyn ajankohdasta huhtikuun alussa, jolloin tuolloin käynnissä olleiden lakkojen kesto oli vielä täysin epäselvää.