Uutiset

Työkoneet

Suokas katkaisee lajikkeet Sandvik QA440:llä

Sandvik QA440 on kaksitasoinen tuplaseula, jossa seulonta-ala on 9,2 neliömetriä. Suokkaalle tullut yksilö on ensimmäinen tämän mallinen laite Suomeen Sandvik-nimellä. Aikaisemmin samainen tuote on tunnettu Extec S-6:tena. Malli on suurin Sandvikin mobiileista kaksitasoseuloista.

Merkittävä ominaisuus QA440:ssä on, että seulakorien välistä kulmaa voi säätää. Ensimmäinen kori on jyrkemmässä kulmassa kuin toinen. Tämän tarkoituksena on, että hieno aines poistuu nopeasti ensimmäisessä korissa ja lähempänä vaakatasoa olevassa toisessa seulakorissa saadaan tarkka katkaisu lajikkeille. ”Yli 80 prosenttia seulonnasta tapahtuu ensimmäisen metrin alueella, sen jälkeen tehdään loppualalla hienosäätöä”, kertoo Myyntipäällikkö Juuso Aalto Sandvikilta.

Seulan rakenteessa on kaksi toisistaan täysin erillistä koneikkoa. Sen ansiosta jälkimmäinen koneikko ei rasitu suuresta materiaalimäärästä, vaan tehot voidaan asettaa vastaamaan kummankin seulakorin todellista kuormaa. Sandvik QA440:lle onkin ominaista tehokkuus suurilla materiaalivirroilla tarkan katkaisun kärsimättä.

Katkaistut lajikkeet Suokkaalta

K ja E Suokas Oy on vuonna 1987 perustettu yritys, jonka toimialana on kiviainesjalosteet – niiden tuotanto ja myynti. Toimipiste sijaitsee Rengossa, jossa yrityksellä on myös kaksi omaa kiviainesaluetta, soraa ja kalliota. Kahden murskauslaitoksen kanssa toiminta on pääasiassa urakointia Etelä-Suomen alueella.

Yrityksen omistaa Esa Suokas yhdessä tyttärensä Mirkan kanssa. Nuoresta iästä huolimatta Mirkalta käy kaikkien murskauslaitoksen koneiden kuljettaminen ja murskaustöissä hän on mitä opiskeluiltaan ehtii.

”Aikaisemmin olimme talvet pääosin omalla montulla tekemässä hiekoitussepeliä, joka on edelleen meillä yksi tärkeä tuote”, kertoo Mirka Suokas. ”Viime kesänä meille valmistui halli hiekoitussepelin varastointia varten, joten nyt voimme tehdä tätä lajiketta varastoon ja tarjota kuivaa sepeliä sieltä. Tämän ansiosta toiminta ei ole yhtä sidottua hiekoituskaudella kuin ennen.”

Suokkaat ovat erikoistuneet katkaistujen lajikkeiden tuottamiseen. Aikaisemmin seulontaan käytettiin sähköllä toimivia seuloja. Riittävän puhtaiden lajikkeiden tuottamiseen tarvittiin kaksi kahdeksan neliömetrin seulaa. Siirtojen helpottamiseksi ja tuotantotehon kasvattamiseksi seula päätettiin päivittää mobiiliin versioon. Sandvikilla oli tarjota vuokralle QA430, joka tulikin käyttöön viime vuoden lopulla. Kokemukset olivat hyviä ja tuotantoteho osoittautui nipin napin riittäväksi kolmivaiheisen laitoksen perässä. Suokkaalle tilattiin sitten pykälää suurempi malli, Sandvik QA440. Näin varmistetaan, että seula on riittävän suuritehoinen, jotta laitoksen kapasiteetti ei ole kiinni sen tehoista.

Päätarkoitus uudella seulontayksiköllä on katkaista pieniä, korkeintaan 16 mm lajikkeita. Tällaisia käytetään yhä enenevässä määrin rakennuskiviaineksina, kuten betoniaineksiksi ja esimerkiksi kapillaarikatkaisuun menee tällaista nykyään paljon. Myös kunnossapitoon menee huomattavia määriä.

Kapasiteettia riittävästi

Uusi QA440 tuli Suokkaalle tammikuun alussa. Tammikuun lopulla QA440 oli Rengossa urakalla Niemisen Soran kallioalueella kaksivaiheisen laitoksen perässä. ”Kapasiteettia on runsaasti tähän tarkoitukseen, mutta joskus ajamme nelivaiheisenakin, jolloin tilanne on toinen”, toteaa Esa Suokas.

Tällä työmaalla esimurskaimen perässä oli esiseula, jolla otettiin yksi lajike jo heti tässä vaiheessa pois. Toiseen vaiheeseen menee tällä tavalla vain puhtaita kiviä, kun hieno aines ja lumi seuloutuvat pois, mikä antaa hyvät lähtökohdat korkealuokkaisten sepelien tuottamiseen. Lopputuotteina tehtiin 0-3 kivituhkaa, 3-6 ja 6-14 lajikkeita betonin runkoaineeksi, sekä 0-56 mursketta.

Suokkaalla tätä seulaa tullaan syöttämään vain harvoin pyöräkuormaajalla, sillä se tulee olemaan yksi murskauslaitoksen prosessin osa eli syöttö tulee suoraan hihnakuljettimella. Hihnalta suoraan syötettäessä säästetään polttoainetta pudottamalla syöte suoraan nostokuljettimelle, jolloin syöttimen kuljetinta ei tarvitse pyörittää ollenkaan. Suokkaan QA440 on varustettu välpällä, mutta se ei siis yleensä ole käytössä, koska sitä ei tarvita aseman perässä.

Liikuteltavuus helpottaa

Kuljetuksiin QA440 tarvitsee katkaistavan lavetin. ”Olisi tuohon saatavana hydraulinen telikin ja valmiuskin sille on, mutta siirtoihin tarvitaan kuitenkin lavettia, niin siinä se samalla tuokin siirtyy”, sanoo Esa Suokas. ”Mitat ovat tällä sellaiset, että erikoislupia ei siirtoihin tarvita, esimerkiksi korkeus jää alle 4,5 metrin. Kaikkineen tämä on varsin helppo siirrettävä.”

Kaivukoneella syötettävää laitosta siirretään työmailla lähes päivittäin. Tässä mobiili seulontayksikkö helpottaa ja nopeuttaa toimintaa.

Pitkää ikää huolellisuudella

Sandvikin tuotteiden kanssa yhteistyö on alkanut jo vuonna 1986, jolloin Suokkaalle tuli ensimmäinen nykyiseen Sandvikiin kuuluvan tehtaan tuote. ”Kovin paljoa huoltoapua ei ole tarvinnut nykyään ulkopuolelta ottaa. Raaskosken Pena opetti miten murskainta pitää hoitaa – mistä pitää huolehtia tarkkaan ja mitä voi kuluttaa loppuun asti. Hän ymmärsi koneen sielunelämän ja sillä pääsee pitkälle”, kehuu hänen oppejaan ammentanut Esa Suokas.

Suokkaalla on panostettu kaikkineen koneiden kestävyyden parantamiseen. Yhtenä esimerkkinä on polttoainejakelun suorittaminen pölysuojatuin liittimin polttoaineen esisuodatuksen läpi.

Pölyäminen on ongelma ja siihen haetaan ratkaisuja. ”Pöly on ongelma paitsi työntekijöiden terveydelle, myös koneiden kestävyydelle. Hienojakoinen pöly kuluttaa esimerkiksi moottoreita ja ilmansuodattimien tukkeutuminen pölyssä on huomattavan nopeaa. Erityisesti pakkasella pölyäminen on varsin suuri ongelma. Ainakin katteita tullaan asentamaan kuljettimille, varsinkin syöttökuljettimelle. Teimme tähän uuteen seulontayksikköön jo moottorin ottoilmalle jatkoputken, jonka päässä on syklooni, joiden avulla imuilmasta saadaan entistä puhtaampaa.”

Sandvikilla on tarjolla erilaisia ratkaisuja pölyongelmien hallintaan, muun muassa pölysuojaukset ja korkeapainevesiratkaisut.

 K ja E Suokas Oy

Sandvik

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi