Uutiset

Työkoneet

Suojakypärä ei auta, jos uuvahtaa

Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen työpaikoilla on parhaimmillaan osa johtamista ja työpaikan jokapäiväistä toimintaa. Se perustuu työpaikan tarpeisiin ja siihen osallistuvat kaikki. Työpaikan ja työntekijän tarpeet sekä yhteistyö ovat pääroolissa Työterveyslaitoksen Health education at workplace survey: reality and needs -yhteistyöprojektin kokoamissa TOP 10 -suosituslistan kysymyksissä.

TOP 10 -suositukset lisäävät työpaikkojen tietoisuutta terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen tavoista sekä kannustavat työpaikkoja hyvään työhyvinvointitoiminnan suunnitteluun.

”Kun työhyvinvointitoiminta suunnitellaan hyvin, syntyy yhteinen ymmärrys työpaikan tekemisistä. On hyvä tunnistaa, miten työntekijöitä tuetaan yksilöllisesti – esimerkiksi ketä joustavat työajat auttavat jaksamaan työssään ja miten tätä mitataan”, kertoo erityisasiantuntija Anne Salmi Työterveyslaitoksesta.

”Erityisen tärkeää on oivaltaa, että terveyden ja turvallisuuden edistäminen liittyvät kiinteästi toisiinsa. Huomataanko esimerkiksi, että työpaikkaruokalan tarjonnan muuttaminen aiempaa terveellisemmäksi saattaa vähentää iltapäivällä sattuvien läheltä piti -tapausten lukumäärää? Työpaikan terveyden ja työhyvinvoinnin kannalta olennaisten asioiden tunnistaminen on työnantajalle todennäköisesti myös kilpailuetu”, jatkaa Salmi.

Suositusten kivijalkana on tarvelähtöisyys ja osallisuus

Terveyden edistäminen perustuu kunkin työpaikan omiin tarpeisiin. Yksilöllisiä työhyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ratkaisuja voi selvittää esimerkiksi kehityskeskustelussa. Yleisiä työpaikan tarpeita saadaan selville esimerkiksi toteuttamalla säännöllisesti työhyvinvointikysely, jossa kysytään turvallisuudesta, ergonomiasta, terveydestä, työkyvystä sekä psykososiaalisista tekijöistä työssä.

”Työyhteisössä kaikilla tulisi olla mahdollisuus osallistua toimintojen suunnitteluun ja tehdä työhyvinvointiin liittyviä aloitteita työpaikalla. Osallistuminen luo yhteisöllisyyttä”, muistuttaa kehittämispäällikkö Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitoksesta.

”TOP 10 -suosituksia voidaan hyödyntää myös pientyöpaikoilla. Tarkistuslistan avulla on helppo aloittaa. Koskaan ei ole liian myöhäistä tarttua toimeen työhyvinvoinnin edistämiseksi”, toteaa Lerssi-Uskelin.

Suositukset ovat linjassa Työterveyslaitoksen aiemmin laatimien Terveyttä edistävän työpaikan kriteerien kanssa ja konkretisoivat niitä. TOP 10 -suositukset auttavat johtoa ja työyhteisöä löytämään oman roolinsa hyvinvoinnin edistämisessä. Uudet suositukset tukevat myös työterveysyhteistyön toteuttamista.

”Joko sinä toimit hyvänä esimerkkinä työpaikallasi ja käytät portaita etkä hissiä? Entä miten työpaikallasi edistetään hyvää unta ja palautumista? Hyväkään suojakypärä ei auta, jos työntekijä uuvahtaa”, muistuttaa Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Leila Hopsu kokonaisvaltaisen ajattelun tärkeydestä.

Lue seuraavaksi