Uutiset

Työkoneet

Pohjavesi puhdistuu uudella menetelmällä

Koskisen Oy:n sahan tulipalon yhteydessä vuonna 1976 Järvelän maaperään ja pohjaveteen pääsi kloorifenolia sisältävää Ky-5-valmistetta, jota käytettiin sahatavaran sinistymisenestoon. Alueen pohjaveden ja maaperän puhdistusmahdollisuuksia on selvitelty vuosikymmenten ajan. Viimeisen kahden vuoden aikana puhdistustyössä on tehty läpimurto; Koskisen Oy:n ja Pöyry Finland Oy:n kehittämällä menetelmällä on puhdistettu laskennallisesti jo noin 90 prosenttia alueen pohjavedestä. Puhdistustoimintaa jatketaan, jotta loputkin pohjavedestä saadaan puhdistettua.

Koskisen Oy:n toimitusjohtajan Markku Koskisen mukaan korkein hallinto-oikeus on velvoittanut yritystä teettämään lisätutkimuksia alueen pohjavedestä ja laatimaan pohjaveden kunnostamissuunnitelman. Koskisen mukaan yritys halusi kuitenkin tehdä enemmän. Yhdessä Pöyry Finland Oy:n kanssa Koskisen Oy kehitti pohjaveden puhdistamiseen bakteerien biologiseen hajotustoimintaan perustuvan uuden sovelluksen. Menetelmää on hyödynnetty Järvelän alueella ympärivuotisesti yli kaksi vuotta.

Hyödynnetään luonnon omaa hajotusprosessia

Puhdistusprosessissa kloorifenolien pilaamaan maaperään imeytetään pohjaveden mukana happea, jota bakteerit hyödyntävät kloorifenolien hajotustyössä. Luonnon oma bakteerikanta hajottaa hapen avulla pohjavedessä sekä maaperässä olevan kloorifenolin vedeksi ja hiilidioksidiksi. Haitallisia yhdisteitä tai lopputuotteita ei synny lainkaan. Koska puhdistus tapahtuu maan alla, menetelmästä ei aiheudu riskiä myöskään ympäristölle eikä alueen asukkaille.

Hämeen ELY-keskuksen edustajana puhdistustyötä valvonut hydrogeologi Petri Siiro pitää tilannetta hyvänä.

”Pohjaveden kunnostamiseen tähtäävät toimenpiteet on toteutettu kiitettävästi ja hyvässä yhteistyössä Koskisen Oy:n ja ELY-keskuksen välillä. Puhdistustulokset olleet hyvin lupaavia ja tavoitteena oleva vesipuitedirektiivin sekä vesienhoitolain mukainen pohjaveden hyvä tila voidaan todennäköisesti saavuttaa vuoteen 2027 mennessä”, Siiro sanoo.

Koskisen Oy ja Pöyry Finland Oy uskovat, että puhdistusmenetelmää voidaan tulevaisuudessa soveltaa muillakin alueilla, joilla pohjavettä pilaavat orgaaniset biologisesti hajoavat aineet.

Lue seuraavaksi