Uutiset

Työkoneet

Päästökauppa lämmitykseenkin

”Kustannustehokkain, ja siten Euroopan kilpailukykyä parhaiten tukeva keino yhteisten ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi on toimiva päästökauppajärjestelmä, jolle on annettava tilaa ohjata. Päästökauppajärjestelmää tulisi laajentaa ainakin lämmityssektorille, myös liikenteen mukaan ottamista voisi selvittää. Oman alamme kannalta voi pitää suorastaan epäoikeudenmukaisena sitä, että vain kauko- ja sähkölämmitys ovat päästökaupan piirissä”, Energiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Matti Rintanen totesi ET:n syysseminaarissa torstaina 13.11.

Eurooppa-neuvoston linjaukset EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuodelle 2030 nostavat kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden lisäksi myös kilpailukyvyn takaisin politiikan keskiöön. Tämä on todella tervetullut linjaus Euroopalle ja eurooppalaisten hyvinvoinnille. Laajempi päästökauppasektori, jossa koko lämmitys ja ehkä myös liikenne olisivat mukana, toimisi Rintasen mukaan kustannustehokkaana ohjauskeinona päästöjen vähentämisessä.

”Toistaiseksi ei ole esitetty keinoja, millä ei-päästökauppasektorin päästöt vähennetään halutulle tasolle, joten päästökaupan laajentumisen tehokkuus ja mahdollisuudet olisi hyvä selvittää Euroopan kilpailukyky huomioon ottaen.”

Matti Rintanen näkee, että viime aikoina on tehty energia-alan kannalta myönteisiä poliittisia linjauksia. Näihin hän lukee sekä Eurooppa-neuvoston 2030 energialinjaukset että parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean eli ns. Peikko-työryhmän tiekartan vuoteen 2050.

”Suomessa energia-ala on vahvasti sitoutunut ilmastomuutoksen torjumiseen ja vähähiiliseen tulevaisuuteen, mikä on myös edellä mainittujen linjausten keskeinen tavoite. Olemme myös peräänkuuluttaneet selkeätä markkinaehtoista ohjausta, jota päästökauppa edustaa sekä energia-alan investointien edellyttämää pitkäjänteistä poliittista päätöksentekoa.”

Lue seuraavaksi