Uutiset

Työkoneet

Osa 1. Päästötön työmaa – konevalinnoilla on vaikutusta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaa vuosina 2014–2020 ”Kestävää kasvua ja työtä” -ohjelmaa. Helsingin kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki, Turku Science Park Oy, Turun yliopisto ja VTT toteuttavat sen puitteissa ajalla 1.5.2019–28.2.2021 HNRY-hankkeen. Sillä pyritään edistämään hiilineutraaleja ja resurssiviisaita ratkaisuja kaupunkien yritysalueilla ja työmailla.

EU-maat ovat sitoutuneet saamaan unionin hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Suomi on pannut hiilineutraalisuustavoitteen koko EU:ta paremmaksi. Meillä halutaan olla kiertotalouden kärkimaa vuonna 2025 ja hiilineutraaliksi pyritään vuoteen 2035 mennessä. Moni kaupunki on pannut tästäkin vielä paremmaksi, Lahti ja Joensuu kärjessä. Niiden takaraja on vuodessa 2025. Tavoitteet ovat kovat.

Päästötavoitteiden realisoimiseksi Euroopan komissio on julkistanut myös vihreän kasvun ohjelmansa, Green Dealin, joka muuttaa kaiken taloudellisen toiminnan ilmaston kannalta kestävämmäksi. Green Deal -sopimuksen on Suomessakin tehnyt jo moni konealan toimija.

Työmaiden päästöjä voidaan vähentää muuttamalla monia käytäntöjä ympäristöystävällisempään suuntaan. Laaja vaikutus saavutetaan monia pieniä asioita säätämällä.

Yksi GD-sopimuksen tavoitteista on vähentää työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden tarjontaa. Työkoneilla onkin tässä päästöjen leikkaamisasiassa oma tehtävänsä, vaikka niiden osuus ei maailmanlaajuisestikaan kovin suuri kaikista hiilidioksidipäästöistä olekaan.

Teknisen Kaupan Liiton jäsenyrityksille tehtiin HNRY-hankkeen puitteissa kysely vähäpäästöisistä työkoneista ja muista päästöttömiin työmaihin liittyvistä asioista.

Työmaiden liikennejärjestelyt ovat usein vaativa toimenpide. Niillä on myös oma merkityksensä, kun päästötöntä tai ainakin vähäpäästöisempää työmaata mietitään.

Työmaalla pohdittavaa

Yksi huomionarvoinen asia työmaaoloissa on tilapäiset liikennejärjestelyt. Ne tulisi suunnitella huolellisesti, jotta työmaan ohi kulkeva liikenne sujuisi mahdollisimman hyvin. Vähäpäästöisen työmaan tulee ottaa huomioon myös liikenne työmaan läheisyydessä, jotta tämä kulkisi joustavasti, ilman että työmaan sisäpuolella saadut päästövähennykset kasvavat työmaan ulkopuolella.

Pölyämisen estäminen on yksi oleellinen asia, kun työmaista halutaan ympäristöystävällisempiä.

Pöly on sekin yksi merkittävä ilmansaaste työmailla ja niiden tuntumassa. Siirrettävällä alusta- ja rengaspesurin käytöllä voidaan merkittävästi vähentää työmaalta kaduille kulkeutuvaa pölyä ja kuraa.

Kun sähkön käyttöä nyt siis pyritään lisäämään työmailla, on latausinfralla suuri merkitys. Sen puuttuminen vie toimintaedellytykset. Työmailla infraa vasta rakennetaan, eli on huomioitava sähkön tarve ennen rakentamista, rakentamisen aikana ja rakentamisen jälkeen. Riittävän sähkönsyötön varmistaminen onkin ensimmäinen asia päästötöntä tai ainakin vähäpäästöistä työmaata aloitettaessa.

Kaivurikuormaaja on monikäyttöinen konetyyppi. Casen biokaasulla toimiva 580EV on luvattu markkinoille tämän vuoden aikana.

Teknisen Kaupan liiton teettämässä kyselyssä todettiin myös, että työkoneiden optimointi on tärkeää eli oikea kone oikeaan kohteeseen. Pohdittavaksi kannattaa ottaa seuraavia asioita:

  • Koneen tarve ja käyttötarkoitus
  • Turvallisuus, käyttöturvallisuus, ohjeistus
  • Liikkuminen ja työskentely kohteeseen, kohteessa ja kohteesta
  • Käyttötuntien kustannustehokkuus, kustannuslaskelma
  • Koneiden määrä, koko
  • Investoinnit ja takaisinmaksu
  • Työtunnit vuorokaudessa, mahdollinen akkutyypin valinta
  • Latausmahdollisuudet, polttoaineen varastointi, kaasun lataus

Koneiden monikäyttöisyys on tärkeää, kun päästöjä aletaan tosissaan vähentämään työmaalla. Tämä on osa optimointia. Vaikka meillä kaivurikuormaajein suosio on hiipunut, on se monikäyttöisyydessään edelleen korvaamaton konetyyppi. Kun se vielä varustetaan perävaunulla, voidaan muuta konemäärää vähentää.

Vaihtoehtoiset polttoaineet kehittyvät koko ajan koneiden kanssa. Biopolttoaine, ympäristöystävällinen sähkö, biokaasu tai vety huomioidaan koneen valinnassa. On myös huomioitava koneen käyttövoimaa rajaavat tekijät, kuten varastointi, tasalaatuisuus, lumi, pakkanen, helle ja pitkät etäisyydet.

Tällä hetkellä monet valmistajat ovat tuoneet tai tuomassa markkinoille entistä vähäpäästöisempiä koneita. Volvo LX1 -pyöräkuormaaja on hybridimalli, jonka jokaisessa pyörännavassa on sähkömoottori ja käytetty dieselmoottorin iskutilavuus on vain 3,7 litraa, kun dieselversion L150:n dieselmoottori on tilavuudeltaan 9,6 litraa.

Pohtia kannataa myös koneen kokoluokkaa. Dieselkäyttöisissä koneissa itsestäänselvyys on valita mahdollisimman vähäpäästöiset eli viimeisimpien rajoitusten mukaiset koneet ja laitteet. Nyt valmistajilla on jo tarjota useita eri konetyyppejä ja kokoluokkia Stage V- vaiheeseen.

Tieliikennekelpoiset koneet ovat käyttökelpoisia, jolloin koneen voi ajaa itse työmaalta toiselle. Esimerkiksi pyöräkuormaajista on usein olemassa myös ”high speed” -versio. Näin aiemman 20–30 kilometriä tunnissa kulkeva kone voikin ajaa 40–60 tuntikilometrin nopeudella, ja siten itse liikkua työmaalta toiselle, tarvitsematta kuljetusta.

Jos itse peruskoneen valintaan kannattaakin kiinnittää huomiota, niin myös oikeanlaisilla työlaitteilla on merkitystä. Esimerkiksi avoharja nostaa ilmaan pölysaastetta, kun taas vaikkapa imulakaisuauto tekee saman työn huomattavasti siistimmin.

Kramer 5055e on akkukäyttöinen pyöräkuormaaja. Työskentelyajaksi yhdellä latauksella luvataan noin viisi tuntia silloin, kun jakso pitää sisällään myös taukoja. Suorituskyky on sama kuin vastaavassa dieselmoottorilla varustetussa mallissa

Akkuja akkuja

Akkuja on työkoneissa kahdenlaisia. Litiumioniakut ovat lyijyakkuja tehokkaampia ja nopeammin ladattavia. Niitä rasittaa kuitenkin korkea hankintahinta. Akkutyypin valintaan vaikuttavatkin koneen käyttöaste vuorokaudessa ja mahdollinen satunnainen käyttö, latausmahdollisuudet sekä hankintahinta.

Ja sitten tullaankin koko kokonaisuuden kannalta erittäin tärkeään asiaan. Eli kuljettajaan, jonka pitäisi tehdyn kyselyn mukaan pohtia usein omaa ajotapaansa. Onko se kustannustehokas, taloudellinen ja ekologinen? Ajanko tasaisesti, vältänkö turhaa tyhjäkäyntiä, suunnittelenko reitit sekä reittien ja työn kulun? Onko logistiikka tehokasta ja järkevää? Jokaista yksityiskohtaa kannattaa miettiä. Niinkin pieni asia kuin moottorin ja öljyjen esilämmitys vähentää kylmillä ilmoilla päästöjä. Ekologinen koneiden ajotapa koostuu monista pienistä asioista.

Miniluokan maarakennuskoneet ovat otollinen kohde akkujen käytölle ja niissä päästään jo kohtuullisiin käyttötuntimääriin. JCB 19C-1E -akkukoneella pystyy työskentelemään jo lähes täyden työpäivän ilman latausta. Toki tällöin pitää olla taukoja välillä. Yhtäjaksoista työtä akkujen varaus sallii nelisen tuntia.

Kaikilla valmistajilla on jo omat etäseurantajärjestelmänsä. Ne kannattaa hyödyntää. Niillä voidaan valvoa ja auttaa koneen taloudellista, tehokasta ja turvallista käyttöä.

Kaiken hypetyksen keskellä on syytä kuitenkin muistaa, että meillä työkoneiden arvioidaan aiheuttavan vain noin kahdeksan prosenttia koko liikenteen ja rakentamisen sektorin päästöistä. Jos kaikkia edellä mainittuja asioita tehostamalla tuosta kahdeksasta prosentista kyetään tiputtamaan muutama prosentti pois, ei todellakaan olla kokonaisuuden kannalta vielä kovinkaan merkittävässä tasossa. Pienillä askelilla asioita voidaan kuitenkin viedä parempaan suuntaan.

Yhä suurempia maarakennuskoneitakin voi nykyään saada vuokralle.

Vuokraus on ekologista

Teknisen kaupan liiton selvityksen mukaan vuokraustoiminta kasvaa edelleen tulevaisuudessa ja se on hyödyksi päästöjä vähennettäessä.

Vuokrattujen koneiden todellisia käyttöasteita voidaan seurata ja tarpeettomat koneet palauttaa vaivattomasti digitaalisia kanavia hyödyntäen. Vuokraamalla asiakas voi vaivattomasti myös hyvittää työmaan kalustosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt vuokraamon tarjoamien kompensaatiopalveluiden avulla.

Vuokraamon investointivolyymeillä uuden tekniikan, esimerkiksi sähkökoneiden, yleistymistä voidaan edistää kustannustehokkaasti. Kaluston lisäksi konevuokraamo pystyy tarjoamaan erilaisia palveluita vuokratun kaluston tehokkaan käytön ja työmaan sujuvan etenemisen varmistamiseksi.

Tarpeiden muuttuessa ja työvaiheiden edetessä vuokraaminen mahdollistaa työvälineiden päivittämisen kuhunkin työvaiheeseen parhaiten sopivaksi.

Ja turha lienee mainita, että digitalisaation kaikkinainen hyödyntäminen on sekin omiaan lisäämään ympäristöystävällisyyttä ja tukemaan tulevaisuuden tavoitteita.

Hankkeita käynnissä

HNRY-hankkeen kohdealueet ovat Helsingin ja Espoon infratyömaat, Vuosaaren satama, Vantaan Porttipuisto Hakkila yritysalue, Turun Blue Industry Park ja Turun meriteollisuuden yritysverkosto.

Alla aiheeseen liittyviä linkkejä:

Helsingin osahankkeen sivut, Kulosaaren puistotien urakka, Ilmalan
raitiotien urakka
, Kooste Vuosaaren sataman työkoneiden päästövähennysten nykytilanteesta, mahdollisuuksista ja haasteista (PDF).

Blue Industry Park TurkuLue seuraavaksi