Uutiset

Työkoneet

Työkoneala vapaaehtoisiin päästötalkoisiin

Lokakuun puolessavälissä allekirjoitettiin ympäristöministeriön ja Teknisen Kaupan Liitto ry:n välillä green deal -sopimus, joka kannustaa työkonealaa etsimään keinoja alentaa kasvihuonekaasujen päästöjä. Kyseessä on vapaaehtoinen valtion ja yrityksen välinen sopimus, jonka alkuvaiheessa allekirjoittivat kolme Teknisen kaupan liittoon kuuluvaa yritystä eli Wihuri Oy Tekninen kauppa, Ramirent Oy ja Rocla Solutions Oy. 

Valtion ja eri yritysten solmimilla, vapaaehtoislla green deal- sopimuksilla pyritään edistämään vähäpäästöisten koneiden ja laitteiden käytön lisääntymistä. Kotimainen Avant on edelläkävijä koko maailmassa, mitä tulee akkukäyttöisiin pienkuormaajiin. Kaksijäsenisen malliston isompi eli kuvassa oleva e6 saa voimansa litiumakuista. Pikalaturin avulla saadaan esimerkiksi ruokatunnin aikana tarpeeksi energiaa iltapäivän töihin. Valmistajan mukaan akut saadaan tunnissa täyteen ja 30 minuutissa 20 prosentista päästään 80 prosenttiin.

Alkuvaiheessa sopimuksessa painotetaan pyöräkuormaajia, vastapainotrukkeja ja nostimia. Ainakin kaksi jälkimmäistä sektoria ovat jo akkukäyttöisissä koneissa pitkällä, pyöräkuormaajissa riittää toki tekemistä.  Ympäristöministeriön mukaan edellä mainittujen työkonetyyppien päästöt ovat silti noin neljäsosan kaikkien työkoneiden kokonaispäästöistä. Työkoneet muodostavat laajan ja monimuotoisen joukon tieliikenteen ulkopuolella olevia koneita, jotka on suunniteltu erilaisiin käyttötarkoituksiin. Ympäristöministeriön mukaan kaikkien työkoneiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen yhteenlaskettu osuus Suomen päästökaupan ulkopuolisten sektorien, eli taakanjakosektorin, päästöistä oli vuonna 2018 noin kahdeksan prosenttia.

Helsingissä allekirjoitettiin ympäristöministeriön ja Teknisen Kaupan Liitto ry:n välillä green deal -sopimus ympäristö- ja ilmastoministerin Krista Mikkosen johdolla.

Suomessa työkoneeksi laskettavia laitteita on arvioitu olevan noin 2,5 miljoonaa, joista noin puoli miljoonaa käyttää polttoaineenaan dieseliä tai moottoripolttoöljyä. Kokonaisuudessaan noin 90 prosenttia työkoneiden päästöistä tulee moottoripolttoöljyn käytöstä. Merkittävin osa työkoneiden ympäristövaikutuksista syntyy käytön aikana. Käytön aikaiseen ympäristökuormitukseen vaikuttavat erityisesti kaluston ominaisuudet, mutta myös ajo- tai käyttötavalla sekä työvaiheiden suunnittelulla on merkitystä.

”Sopimus tarkoittaa päästöjen vähentämistä vapaaehtoisin keinoin. Vastuullisten yritysten ja elinkeinoelämän kannalta on myönteistä, että valtio on halukas tarttumaan vapaaehtoisiin sitoumuksiin normien ja säädösten vaihtoehtona ja rinnalla”, totesi Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Krista Mikkonen.

”On hienoa, kun merkittävät alat haluavat tehdä vapaaehtoisia päästövähennystoimia. Päästöjä on vähennettävä kaikilla sektoreilla, jotta yhteiskuntamme on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden yleistyminen on tärkeä askel”, sanoi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Sopimukseen voidaan jatkossa liittää muitakin erikseen seurattavia työkonetyyppejä. Sopimukseen voi myös liittyä muiden työkonetyyppien aloilla toimivia yrityksiä sekä hiilidioksidipäästöjä vähentäviä ratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Ne voivat itse asettaa omat tavoitteensa sähköistämiselle ja vähäpäästöisyydelle.

TKL:n toimitusjohtaja Markku Uitto esitteli sähköistämisen määrällisiä tavoitteita vuoteen 2025 mennessä. Vastapainotrukkien kohdalla sen merkitsee prosentuaalisen osuuden kasvattamista 61 prosentista 70 prosenttiin. Pyöräkuormaajissa ollaan vasta alkutaipaleella joten viisi prosenttia on vuoden 2025 tavoite. Nostimissa tavoitetaso on korkea. Pyrkimys on nousta 72 prosentin tasolta 90 prosenttiin.

”Mahdollisuuksien mukaan sähköistämistä laajennetaan muihinkin kuin sopimuksessa mainitun kolmen konetyypin ulkopuolelle. Kannustamme jäsenyrityksiämme liittymään sopimukseen. Myös koulutusta on luvassa”, kertoi Uitto.

Koulutuksen osalta TKL tulee tekemään kiinteää yhteistyötä Rakennusteollisuus ry:n, Infra ry:n ja Koneyrittäjät ry:n kanssa.

”Vuoteen 2025 mennessä on tavoitteena, että noin 90 prosenttia kaikista vuokralla olevista nostimistamme on sähkökäyttöisiä,” kertoi Ramirent Finland Oy:n toimitusjohtaja Mikael Kämpe

Kolme ympäristösoturia

Toimitusjohtaja Mikael Kämpe kertoi, että Loxam-konserniin kuuluvalla Ramirent Finland Oy:llä on 60 toimipistettä Suomessa ja yli 600 työntekijää. Vuokrauksessa oleva arsenaali kattaa kaikenlaiset rakentamisen koneet ja laitteet porakoneesta massiivisiin torninostureihin.

”Vähäpäästöinen vuokrakalusto vastaa kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen haasteisiin. Allekirjoittamalla green deal -sopimuksen sitoudumme omalta osaltamme vähentämään työkoneiden päästöjä. TKL:n tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2025 mennessä noin 90 prosenttia kaikista vuokraamistamme nostimista on sähkökäyttöisiä. Kasvatamme myös sähkökäyttöisten pyöräkuormaajien ja vastapainotrukkien osuutta. Jo vuoden 2016 jälkeen olemme käyttäneet bioöljyjä kaikissa nostimissa, joten ympäristöasiat ovat olleet meillä tapetilla jo ennen tätä sopimustakin”, totesi Kämpe.

Kevään Bauma-näyttelyssä oli esillä jo useita miniluokan akkukäyttöisiä maarakennuskoneitakin. Osa on jo sarjavalmistuksessa, osa vasta tuloillaan. Green deal -sopimus koskee ensivaiheessa vastapainotrukkeja, nostimia ja pyöräkuormaajia. Kuvassa Kramerin pyöräkuormaajamalli 5055e.

 

Tämän lisäksi Ramirent rakentaa myös tulevaisuuden toimipisteensä mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaviksi.

Rocla Solutions Oy Vantaalla on Rocla Oy:n jälleenmyyjä, joka vastaa Suomen myynti- ja huoltotoiminnasta. Mitsubishin omistuksessa oleva Rocla Oy Järvenpäässä vastaa konsernin sähköisten varasto- ja vastapainotrukkien sekä automaattitrukkien kehityksestä ja valmistuksesta. Vuodessa valmistuu noin 12 000 erilaista trukkia Euroopan markkinoille.

”Green deal -sopimus on tärkeä sekä meille että asiakkaillemme. Sen avulla voimme vaikuttaa myös asiakkaidemme ostopäätöksiin. Tosin meillä täällä Pohjolassa kylmät olosuhteet asettavat haasteita esimerkiksi akkukäyttöisille koneille. Täällä on vaikeampaa ottaa ympäristö huomioon kuin vaikkapa Keski-Euroopassa. Tavoitteemme on nostaa sähköisten vastapainotrukkien osuus tuotannossa 70 prosenttiin”, sanoi Rocla Solutions Oy:n toimitusjohtaja Jukka Viinikainen.

Rocla Solutions tähtää muussakin toiminnassaan kestävään kehitykseen. Kaikki yrityksen huoltoautot käyttävät uusiutuvia polttoaineita. Yritys tuo maahan myös sveitsiläisvalmisteisia sähkömopoja.

Witraktorin Cat-liiketoiminnan johtajan Vesa Laineenkaren mukaan green deal -sopimus on konkreettinen askel vähentää oleellisesti hiilidioksidipäästöjä. Mies sanoo, että kilpailu kirittää aina koneiden ja laitteidenkin kehitystä. Witraktor haluaa olla eturintamassa tarjoamassa asiakkaille ympäristöä säästäviä ratkaisuja.

Kiinalainen LiuGong on tuomassa markkinoille jo tosi järeää akkukäyttöistä kalustoa.

Bobcatin tonnin painoisen E10e-akkukoneen sarjavalmistus alkoi kesällä Tšekin Dobrisissa sijaitsevassa tehtaassa.

Akkukäyttöinen minikaivukone JCB 19C-1E on nyt sarjatuotannossa. Kolmella (15 kWh) tai neljällä (20 kWh) litiumioniakulla varustetulla koneella luvataan yhdellä latauksella jo täysi työpäivä useimmissa minikaivukoneluokan töissä. Kahdeksan ja 10 tunnin vakiolatauslaitteiden lisäksi sille on tulossa myös kahden tunnin pikalataukseen pystyvä malli.

 

 

 

 

 

 

Lue seuraavaksi