Uutiset

Työkoneet

Okto-murske ja -eriste sopivat moneen

Outokummun Tornion terästehtaan terästuotannon yhteydessä valmistettavalle Okto-murskeelle löytyy runsaasti käyttökohteita. Asfaltin runkoaineena Okto-murskeita on käytetty jo 90-luvun loppupuolelta alkaen. Mursketta käytetään Suomessa tällä hetkellä noin 40 000 tonnia vuosittain. Okto-murskeita on toimitettu Viron tiepäällysteisiin kymmeniä tuhansia tonneja vuosittain.

Okto-eriste sopii keveytensä, eristävyytensä ja routimattomuutensa takia hyvin tie- ja katurakentamiseen. Se on toimiva kiviaines myös putkikaivannoissa, joissa eristävyyden lisäksi kiviaineksen sitoutumattomuus on haluttu ominaisuus. Okto-eristettä on käytetty pääasiassa Tornion, Kemin, Oulu sekä Rovaniemen seutukuntien alueella sekä Ruotsin puolella yhteensä noin 180 000 tonnia vuosittain. Murskeen ja eristeen käytöllä on voitu säästää merkittäviä määriä neitseellisiä luonnon kiviaineksia.

Syksyllä 2013 Okto-murskeen epäiltiin rikkovan Oulun seudulla autojen jakohihnoja. Aalto-yliopiston tekemissä tutkimuksissa syyt jakohihnojen ennenaikaiseen hajoamiseen löytyivät kuitenkin muualta. Okto-murskeella ei todettu olevan mitään yhteyttä asiaan.

Lue seuraavaksi