Uutiset

Työkoneet

Metsänomistaja voi lisätä nuoren metsän tuottoja korjuumenetelmän valinnalla

Metlan toteuttaman valtakunnan metsien inventoinnin mukaan nuorten metsien hoitorästit eivät ole purkautuneet. Viimeisimpien laskelmien mukaan Suomessa on lähes 1,6 miljoonaa hehtaaria taimikoita tai nuoria metsiä, joissa hoitotyöt ovat tekemättä. Kansantaloudellisesti kyseessä on taloudellinen aikapommi, sillä nuorten metsien ylitiheys hidastaa puun järeytymistä ja aiheuttaa siten myyntitulojen pienenemistä sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa ja hakkuukustannusten kasvua tulevissa metsänkäsittelyissä.

Nuorten metsien hoidon pullonkaulana on usein puunmyyntitulojen ja metsänhoitokulujen epäsuhta – puun myynnistä saatava tulo ei välttämättä riitä kattamaan metsänhoidosta kertyneitä kustannuksia. Metsänomistaja voi kuitenkin vaikuttaa merkittävästi hehtaarituottoonsa kiinnittämällä huomiota nuoren metsän hoitomenetelmän valintaan.

Fixteri Oy:n kehittämän runkopuun paalausmenetelmän avulla nuorista metsistä hyötykäyttöön kerättävän puutavaran määrää voidaan lisätä ja metsät saadaan kuntoon ilman metsänomistajalle kertyviä ylimääräisiä kuluja. Lopputuloksena metsänomistaja saa siten hoidatettua nuoren metsänsä kuntoon ilman ylimääräisiä laskujen maksuja. Kantorahatulon määrä vaihtelee kohteittain. Omaisuuserän arvon kasvattamisen näkökulmasta oikealla korjuumenetelmän valinnalla metsänomistaja voi saavuttaa vastaavan hyödyn, kuin jos hän saisi omistusasuntoonsa ilmaisen remonttimiehen, joka saatuaan hyvän työmaan jopa maksaisi omistajalle tekemästään kunnostustyöstä.

Lue seuraavaksi