Uutiset

Työkoneet

Laurilan Betoni jalostaa itse korkealuokkaiset betonikiviainekset

”Pyrimme parantamaan laatua jatkuvasti ja sen vuoksi kiviaineslaitokseemme on lisätty monesti uusia vaiheita”, kertoo Heikki Laurila. ”Betonin laadun tärkein tekijä on hienoainesten oikea määrä. Suurin merkitys on 0,001-0,125 mm raekoolla, mutta myös oikeat määrät 4 mm raekokoon asti ovat tasaisen laadun ja lujuuden kannalta merkittäviä – muilla lajikkeilla 4-32 mm on vähäisempi merkitys laatuun.”

”Laitoksellamme jaamme vielä 1,5 mm:stä alaspäin kiviaineksen kolmeen lajikkeeseen. Näin pystymme hallitsemaan betonin laatua; lujuutta ja työstettävyyttä, erittäin tarkasti. Punnitsemme jokaisen kivirae-erän, jolloin vääristymää ei pääse syntymään pienissäkään toimitusmäärissä. Esimerkiksi lattioiden teossa laadun on oltava kunnossa, sillä betoni halkeilee, jos jakauma ei ole oikea.”

Kallion osuus lisääntyy

Laurilan Betoni tekee kiviaineksensa sekoittamalla luonnonsoraa ja kalliomursketta. ”Syötteenämme on kalliolouhetta ja kahta erilaista soraa. Kallion osuutta on pyritty lisäämään ja siksi laitokseen on lisätty uusia vaiheita”, kertoo Laurila. Murskaus tapahtui ennen viimeisintä lisäystä Lokomo 125 -leukamurskaimella ja Lokomo C3210 -karamurskaimella, josta vielä esiseulonnan jälkeen ylite murskataan Canica-keskipakomurskaimella.

Canican hankinnan taustalla oli kalliomurskeen käyttö, sillä keskipakomurskaimella saadaan teräväsärmäisen kalliomurskeen särmäistä muotoa pyöristettyä. Keskipakomurskaimelle menevän lajikkeen määrää haluttiin kuitenkin pienentää, sillä sen kapasiteetti alkoi olla laitoksen ”pullonkaula” ja kulutusosien kulutus melko suurta. Ratkaisuksi päädyttiin lisäämään laitokseen vielä karamurskaimen jälkeen yhdeksi vaiheeksi Terex TC1000-kartiomurskain. Tehon lisäksi tämän ratkaisun valintaan vaikutti myös kartiomurskaimen tekemä hyvä muoto.

Murskaimen asennuksen Laurilan miehet tekivät omana työnään, kuten lähes koko laitos muutenkin on tehty. ”Yllättävän helppo tämä oli koota, oli tehty asennusystävällisellä ajatuksella rakenteet”, sanoo Laurila. Terexin valtuuskunta tehtaalta kävi auditoimassa eli tarkastamassa ja hyväksymässä asennuksen sekä koeajamassa murskaimen toukokuussa.

Pieni, mutta pippurinen

Terex TC1000 on mallisarjan pienin laite, mutta se on osoittautunut kokoonsa nähden yllättävän tehokkaaksi. Laurilan murskain varustettiin pienellä esiseulalla, jotta TC1000:n kapasiteetti riittäisi, eli että hienoin aines menisi ohi tämän myllyn. Käytäntö on kuitenkin jo parissa kuukaudessa osoittanut, että kapasiteetti riittää koko materiaalivirran käsittelyyn ja parhaiten kartiomurskain toimiikin täytenä. Näin saadaan parannettua karamurskaimen tekemää hieman puikulamaista muotoa paremmaksi jo tässä vaiheessa.

Terex TC1000 on täysin hydraulisäätöinen ja tietokoneohjattu, joten sen säätäminen on helppoa ja nopeaa.

”Näitä samoja Terex TC1000-murskaimia on Suomessa parisenkymmentä tela-alustaisina, mutta tämä on ensimmäinen kiinteä ratkaisu”, kertoo Sakari Rantanen Kivisammosta. ”Kokemukset muillakin käyttäjillä ovat olleet saman suuntaisia kuin Laurilalla, eli kokoonsa nähden teho on yllättänyt positiivisesti.”

Heikki Laurila on kehittänyt murskaus- ja seulontalaitteistojaan yhteistyössä Kivisampo Oy:n kanssa 70-luvulta lähtien. ”Kaikki nämä laitteet ovat tulleet meille Kivisammon kautta. Kokemukset Terexin kartiomurskaimesta ovat jopa ylittäneet toiveemme ja mahdollisesti jossakin vaiheessa tätä nyt hankittua isompi vastaava murskain tulee olemaan laitoksemme toisessakin vaiheessa”, arvelee Laurila.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi