Uutiset

Työkoneet

Länsimetrolla Tsekki-vahvistus – Metrostav urakoi Destian kanssa metrotunneleita

Työyhteenliittymä Metrossa työt jakaantuvat siten, että Destia hoitaa maanpäälliset louhinnat sekä louheen lastauksen ja ajon, Metrostavin suorittaessa varsinaisen tunnelilouhinnan ja siihen liittyvät tiivistys- ja tuentatyöt. Urakkana sillä on Helsingin puoleisten kolmen ajotunnelin louhinta ja toisena urakkana 1,3 kilometrin osuus metroväylästä. Ajotunneleita urakkaan kuuluu kolme: Lauttasaari, Myllykallio ja Koivusaari, joista Lauttasaari oli enää lokakuun puolivälissä noin 100 metriä kesken ja sekin valmistuu vielä tänä vuonna.

Karhusaaren metrotunnelin louhintaurakka, LU6 ulottuu Helsingin ja Espoon rajalta Keilaniemeen, johon kuuluu lisäksi kolmen pystykuilun louhinta. Asemia tähän urakkaosuuteen ei kuulu, mutta laitetiloja louhitaan 300 neliömetriä. Tämän louhinnan Metrostav aloitti heinäkuussa ja lokakuun puolivälissä tunneleita oli tehty reilu puoli kilometriä, eli parikymmentä prosenttia oli valmista.

Ulkomaanvahvistus

Metrostav on Tsekin suurin rakennusalan yhtiö. Se on perustettu 40 vuotta sitten metrotöitä varten, mutta nykyään toimintaan kuuluu rakennusala kokonaisvaltaisesti. Maanalaisen toiminnan osuus on kuitenkin edelleen merkittävä osa liikevaihdosta. Esimerkkinä käynnissä olevista projekteista mainittakoon Prahan ali rakennettava tieyhteys eteläpuolelta pohjoiseen, jossa maarakennustyöt ovat nyt valmiit ja koko projekti valmistuu vuonna 2016. Metrostav urakoi Prahassa myös metrotunnelia. Se tehdään TBM-tekniikalla ja urakkaan kuuluu viisi kilometriä tuplatunnelia, jonka halkaisija on 6 metriä.

Poraus–räjäytys -menetelmäkään ei Metrostaville ole outoa. Yhtiö on urakoinut tällä menetelmällä muun muassa Islannissa, jossa se teki kaksi tunneliprojektia, seitsemän ja neljä kilometriä maantietunnelia kovaan kiveen. Metrostavin miehille ei suomalainenkaan kova kivi ole tuntematonta entuudestaan, sillä heidän ryhmänsä jäseniä on ennenkin ollut tunnelitöissä Suomessa.

Metrostavin toiminta on jaettu eri toimialoihin erikoistuneisiin divisiooniin. Tunneliurakointi kuuluu Divisioona 5:lle ja tähän jaokseen kuuluu siis nyt Suomessa urakoiva ryhmä. Yhteistyötä Metrostav on tehnyt aikaisemminkin Destian kanssa, sillä ne vastasivat tarjoukseen Kehäradan urakasta yhteenliittymänä. ”Nämä molemmat urakat ovat sitä kokoluokkaa, että ne ovat kiinnostavia kansainvälisestikin”, toteaa projektipäällikkö Václav Pavlovský. ”Etsimme suomalaista yhteistyökumppania näihin projekteihin ja Destian kanssa intressimme kohtasivat.”

Sandvik-jumbo vuokralla

Metrostavin käytössä oli Islannin urakalla Sandvikin jumbo ja yhtiö halusi myös Länsimetroprojektille Sandvikin laitteen. Norjassa sattui vapautumaan sopiva Sandvik DT1130-jumbo (aikaisemmalta nimeltään Axera T11) ja niin siitä tehtiin vuokrasopimus Sandvikin ja Metrostavin välillä. Laite tuli huoltosopimuksella, joka on Suomessa tyypillinen. Metrostav käyttää myös Sandvikin porakalustoja.

”Kovan kiven projekteissa haluamme käyttää Sandvikin jumboja, koska saimme siitä erittäin hyvät kokemukset Islannin projektissa”, kertoo Pavlovský. Metrostavilla on lisäksi kaksi omaa Tamrock Axera T11 -jumboa tällä projektilla.

Vuokrattu Sandvik DT1130-jumbo oli Lautasaaren ajotunnelityömaalla. ”Tällä kallio on suuntautunutta sekä rikkonaista ja raot ovat täyttyneet savella”, kertoo Pavlovský. ”Karhusaaressa kallion laatu on parempaa. Sielläkin on huonompaa luvassa, mikä on tullut esiin yli sata metriä pitkistä vertikaalisista kairausnäytteistä. Urakkaan kuuluu neljä tällaista kairausta, sillä meren alla on etukäteen tehtyjen pystykairausnäytteiden perusteella odotettavissa ruhjevyöhyke ja näillä vaakanäytteillä halutaan tarkempaa tietoa vyöhykkeestä. Noiden perusteella tulemme käyttämään sielläkin esi-injektointia. Jo etukäteen tunnelit on suunniteltu metriä leveämmiksi meren alla ruhjevyöhykkeen kohdalla.”

Sandvik-jumbossa on keskimmäisessä puomissa 14 jalan syöttölaite pultituksia varten. ”Tuemme kalliota Titan-pulteilla, eli itseporautuvilla juotettavilla kärkiankkuripulteilla”, esittelee Pavlovský. Erityistä kiitosta hän kuitenkin antaa Sandvik-jumbojen ominaisuuksista pitkäreikäporauksessa ja tuotantokyvystä kaikkiaan. ”Tehoa on riittävästi 30 metrin reikien poraukseen näissä kiviolosuhteissa ja Islannissa porasimme vastaavalla laitteella jopa 42 metrin reikiä.”

Pitkiä reikiä tarvitaan tunnustelureikinä, jotka tehdään säännöllisesti ennen louhintaa. Näihin 25-metrisiin reikiin tehdään vesimenekkikokeet ja niiden tuloksien perusteella tehdään injektointisuunnitelma.

Kokenut miehistö

Länsimetron urakointitapaa, jossa urakat on pilkottu pieniin osiin, Pavlovský pitää omalta osaltaan ongelmallisena. Tällä tapaa työsaumoja tulee paljon ja ne ovat aina jonkin asteisia haasteita. Pavlovský vastaa urakoissa Metrostavin osuudesta, joka keskittyy tunnelin louhintaan. Yhteistyö Destian ja Metrostavin välillä on monipuolista ja se toimii hyvin.

Metrostavilla on kokeneet tunneliurakoisijamiehet töissä täällä Suomessa. Työporukkaan kuuluu 30 henkilöä. Miehet työskentelevät kuuden viikon jakson, jonka jälkeen he lähtevät kotiin kolmeksi viikoksi. Tällä tapaa matkakustannukset pysyvät pieninä.

”Haluamme jatkaa urakointia Suomessa sopivien kohteiden löytyessä”, sanoo Pavlovský.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi