Uutiset

Työkoneet

Älä ruoki lamaa

Paras keino ponnistella pois laman ikeestä on turhan lamakäyttäytymisen välttäminen. ”Liika varovaisuus kuluttamisessa on yksi lamaa ruokkiva tekijä, johon monet negatiivista uutisointia pelästyneet kuluttajat nyt turvautuvat”, toteaa Bob Helsingin hallituksen puheenjohtaja Jukka Kurttila. Suomalaisista jo 34 % on vähentänyt kulutustaan laman pelossa. (Savon Sanomat 4.1.)

Sukanvarteen jemmattu raha ei kuitenkaan edistä työpaikkojen säilymistä ja yritysten selviytymistä, vaan päinvastoin pitkittää ja syventää lamaa. Paitsi vahingollista, kuluttajien liioiteltu säästäminen on ennen kaikkea turhaa, jos oma työpaikka on edelleen tallella ja perheen talous vakaalla pohjalla. ”90 % kotitalouksista nauttii tänä vuonna paremmasta tulokehityksestä kuin koskaan, kun palkat nousevat ja verotusta kevennetään”, huomauttaa ETLA:n toimitusjohtaja Sixten Korkman.

Älä ruoki lamaa -kampanjan tehtävä on pelon ja epätietoisuuden korvaaminen ihmisten mielissä järkevällä analyysilla omasta taloustilanteesta. Lisäksi on tärkeää saada suomalaiset ymmärtämään, kuinka tärkeää yksityinen kulutus on taloudellemme.

”Puolet Suomen bkt:sta syntyy kotimaisesta kulutuksesta. Palveluiden ja kotimaisten tuotteiden kulutusta lisäämällä voimme jokainen vaikuttaa siihen, miten hyvin Suomi selviytyy lamasta”, muistuttaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Jaakko Kiander.

Niin ikään yrityksissä on nyt tärkeää jatkaa tulevaisuuteen katsovaa toimintaa ja panostuksia tuotekehitys- ja myyntityöhön. Hätiköidyt säästötoimet ja irtisanomiset eivät ole ratkaisu.

www.äläruokilamaa.fi

JK