Uutiset

Työkoneet

Kreate Oy rakentaa areenan kannen Tampereella

Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen päätoteuttaja SRV on tilannut ehdollisena Kreate Oy:ltä eteläisen kansiurakan toteutuksen projektijohtourakkana.  Lopullisen investointipäätöksen syntyessä varsinainen rakentaminen voidaan aloittaa nopealla aikataululla.

”Tavoitteenamme on aloittaa eteläisen kannen ja areenan rakennustyöt vielä tämän vuoden aikana. Teemme jo nyt valmistelevia töitä ratapihalla, joihin kuuluvat esimerkiksi ratasähköjen muutostyöt. Lisäksi tavoitteena on aloittaa koepaalutus lokakuun aikana. Pyrimme toimimaan kaikkien valmistelevien töiden osalta siten, että niistä on mahdollisimman vähän häiriötä naapurustolle,” hankejohtaja Henrik Eklund SRV:ltä toteaa.

Kannelle SRV rakentaa mm. hotellin ja kasinon sisältävän monitoimiareenan sekä kaksi korkeaa tornitaloa.  Eteläkannen pinta-ala tulee olemaan noin 2 hehtaaria ja sen alla sijaitsee yksi Suomen rataverkoston eniten liikennöidyistä alueista. Tampereen asema on valtakunnallisesti tärkeä risteysasema ja sen kautta kulkee yli 150 junaa vuorokaudessa, sisältäen mm. yli 10.000 matkustajaa sekä runsaasti tavaraliikennettä. Myös urakka-alueella oleva Sorin silta on yksi Tampereen vilkkaimmista ajoneuvoliikenteen kohdista.

Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen urakka on Kreaten historian tähän mennessä suurin yksittäinen sopimus. Urakka on tekniseltä vaatimustasoltaan omaa luokkaansa.  Urakka-aika on lokakuusta 2017 helmikuuhun 2020 asti.  Urakkaan sisältyy kannen pohja-, perustamis- ja rakentamistöiden lisäksi kanteen liittyvän katuinfran ja kunnallistekniikan rakentaminen.

Yksilöitynä urakkaan kuuluu betonirakenteisen kannen (noin 20.000 m2) rakentaminen alueen eteläpäähän ratapihan päälle.  Lisäksi siihen sisältyy mm. Kanslerin ylikulkukäytävän rakentaminen, hankkeeseen liittyvän pysäköintilaitoksen ja väestönsuojien kaivantojen tuenta sekä mm. kaivannot ja perustustyöt.  Kreate urakoi kohteessa kannen päälle rakennettavien tornitalojen alusrakenteet kannen yläpinnan tasoon asti sekä porrashuoneiden perustukset ja sprinklerivesialtaan.

Em. rakenteet sisältävät yhteensä noin 16.000 m porapaalutusta, katuja ja muita väyliä, vesihuoltoa, viemäreitä, aluerakentamista sekä mm. nykyisten rakennusten purkutyöt. Kreaten vastuulla on kohteen liikennejärjestelyt suunnitteluineen sekä projektinjohto ja suunnittelunohjaus.

”Hankkeessa tulee korostumaan Kreaten monipuolinen erityisosaaminen.  Kykymme toteuttaa hanke perustuu laajaan osaamiseemme sekä vahvoihin resursseihimme”, toteaa työpäällikkö, silta- ja teollisuusrakentamisen yksikönjohtaja Sami Rantala Kreatelta. 

”Olemme kehittäneet kohdetta yhteistyössä SRV:n kanssa jo kahden vuoden ajan ja osallistuneet SRV:n kumppanina suunnitteluun ja kustannuslaskentaan ST-urakkamuotoisest”i, toteaa puolestaan väyläyksikön yksikönjohtaja Petri Uitus.

Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström sanoo yrityksen aiempien näyttöjen vakuuttaneen SRV:n Kreaten mahdollisuuksista toteuttaa näin vaativa ja mittava hanke.  Vankka projektijohtamisen osaaminen yhdistettynä pitkään käytännön kokemukseen mahdollistavat projektin toteuttamisen laadukkaasti ja tehokkaasti.

”Tampereen Kansi ja Areena on pohjoismaisittainkin erittäin suuri ja haastava hanke.  Sen onnistuminen mahdollistaa mm. vuoden 2022 jääkiekon MM-kisat Tampereella. Tiedostamme haasteet ja olemme valmiit vastaamaan niihin. Työ on siis suoritettava kohtuullisen nopeassa aikataulussa”, Timo Vikström ohjeistaa. OP.

Lue seuraavaksi