Uutiset

Työkoneet

Kirjallinen lupa trukinajoon

Asetus tuo trukinkuljettajille pätevyysvaatimukset. Trukkia saa kuljettaa vain riittävän opastuksen ja koulutuksen saanut työntekijä ja hänellä pitää olla siihen työnantajan kirjallinen lupa. Ennen luvan myöntämistä työnantajan on varmistettava, että työntekijällä on riittävät taidot käyttää työvälinettä. Myös torninosturin- ja ajoneuvonosturin kuljettajan pätevyysvaatimukset täsmentyvät.

Työnantaja on asetuksen mukaan vastuussa siitä, että työväline pysyy turvallisena koko sen käyttöiän ajan. Työnantajan on varmistettava työvälineen turvallinen toimintakunto tarkastuksin, testauksin, mittauksin ja muilla sopivilla keinoilla. Työnantaja määrittelee riskinarvioinnin perusteella kulloinkin tarvittavat keinot.

Mitä uusi asetus tulee siis vaatimaan työantajalta?

Trukeilla saa ajaa vain sellainen henkilö, jolla on siihen kirjallinen lupa ja työnantajan on huolehdittava siitä, että trukki on kunnossa ja turvallinen.

Pätevyyden trukinkuljettamiseen voi hankkia suorittamalla kuljettajakurssin, joita järjestää muun muassa Rocla. Trukinkuljettajan kurssi perehdyttää trukin teknisiin asioihin ja itse työskentelyyn trukilla, mutta myös lainsäädäntöön ja määräyksiin.

Roclan kouluttajat tulevat myös paikanpäälle pitämään räätälöityjä kursseja, jolloin kurssittajan kanssa pystytään huomioimaan työpaikan erityistilanteet.

Trukkien turvallisuuden kartoituksen saa hoidettua esimerkiksi Roclan Kunto- ja turvallisuuspalvelulla. Kartoituksessa käydään läpi laitteiden käytettävyyden ja turvallisuuden kannalta tärkeät asiat. Palveluun sisältyy laitteiden turvallisuuden ja kunnon varmistamiseksi tarvittavien toimenpiteiden määrittely sekä kattava dokumentointi tarkistuksessa tehdyistä toimenpiteistä. Roclan Kunto- ja turvallisuuspalvelu kuuluu mukaan Roclan huoltosopimukseen, mutta sen voi tilata myös erikseen.

Lue seuraavaksi