Uutiset

Työkoneet

Jeesiöjoen uusi silta Sodankylässä avataan liikenteelle


Artikkelikuva: Rakennustyöt vielä käynnissä Jeesiöjoen sillalla.


Jeesiöjoen uusi silta valtatiellä 4 Sodankylässä avataan liikenteelle loppuviikolla. Silta avataan liikenteelle viimeistään perjantaina 18.11. Työt siltatyömaalla jatkuvat kuitenkin edelleen.

Jeesiöjoen nykyisen sillan eteläpuolen jalankulku- ja pyöräilyväylä poistuu sillan purkutöiden ajaksi käytöstä. Kevyen liikenteen kulku siirretään uuden sillan pohjoisenpuolen jalankulku- ja pyöräilyväylälle. Kylälaakson/Pappilanniemen kevyt liikenne kulkee valtatien 4 ja valtatien 5 kiertoliittymän kautta. Uutta valtatien 4 alittavaa alikulkua ei saada tässä vaiheessa vielä käyttöön.

Liikennevalo-ohjaus poistuu ja koko siltatyömaan alueella on käytössä kaksi ajorataa.

Hankkeessa on rakennettu nykyisen sillan ylävirran puolelle uusi noin 140 metriä pitkä ja 17 metriä leveä silta. Lisäksi uusittiin valtatien 4 linjaus noin 600 metrin matkalla ja rakennettiin uusia kevyen liikenteen yhteyksiä ja linja-autopysäkkiä sekä uusittiin valaistusta.

  • Työt jatkuvat vielä talven yli mm. vanhan sillan purkutöillä ja muilla hankkeen viimeistelytöillä. Kokonaisuudessaan työt valmistuvat ensi kevään aikana. Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen.  • Lue myös: Uusi opas avuksi ojituksiin ja vesistökunnostushankkeisiin

Lue seuraavaksi