Uutiset

Työkoneet

Itärajalla parannetaan rajanylityspaikkojen infraa

Väylä koordinoi kuutta Euroopan unionin ja Suomen rahoittamaa hanketta, joissa kehitetään rajanylityspaikkojen infrastruktuuria. Työt toteutetaan vuosina 2019–2022.

”Tämän vuoden aikana aloitetaan Imatran, Parikkalan, Raja-Joosepin, Vaalimaan, Vainikkalan ja Vartiuksen asemien infrastruktuurin parantaminen, kertoo Väylän projektipäällikkö Jyri Mustonen.

Väylä koordinoi hankkeisiin sitoutuneiden partnerien ryhmää, jossa ovat mukana Tulli, Rajavartiolaitos, Säteilyturvakeskus, Senaatti-kiinteistöt, alueiden ELY-keskukset, ITMF Oy ja Finrail Oy ja venäläinen Pietarin ja Leningradin alueen liikenteen kehittämisen johtajisto.

Hankkeet ovat osa Euroopan naapuruus- ja kumppanuusinstrumenttiin kuuluvaa rajat ylittävän yhteistyön (ENI CBC) -hankekokonaisuutta.

Imatralla ratatyöt keskiössä

Imatran rajanylityspaikka on yksi vilkkaimpia Suomen ja Venäjän välisen maantieliikenteen kansainvälisiä rajanylityspaikkoja. Rautatierajanylityspaikka on tilapäisellä kansainvälisellä statuksella.

Vuoteen 2022 mennessä parannetaan Imatran rajanylityspaikan infrastruktuuria, etenkin rataosuutta. Hanke kuuluu ENI CBC Kaakkois-Suomi – Venäjä yhteistyöohjelmaan. Kehittämistöiden budjetti on 5,2 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 4,2 miljoonaa euroa.

Parikkalassa kehitetään läpivalaisulaitteistoa ja tunnistusjärjestelmiä

Parikkalan rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan Parikkalan rajanylityspaikalle vievän tien ja valtatien 6 liittymä ja kehitetään läpivalaisulaitteistoa sekä tunnistusjärjestelmiä. Hanke kuuluu ENI CBC Kaakkois-Suomi – Venäjä yhteistyöohjelmaan. Hanke valmistuu vuonna 2022.

Parikkalassa toteutettavien rakennustöiden budjetti on 4,9 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 3,9 miljoonaa.

Raja-Jooseppiin rakennetaan uusi rajatarkastusasema

Inarissa sijaitsevan Raja-Joosepin rajanylityspaikan rakennukset, tietojärjestelmät ja läpivalaisulaitteisto uusitaan. Hanke on osa ENI CBC Kolarctic yhteistyöohjelmaa. Työt valmistuvat vuonna 2022. Parannustoimiin on budjetoitu 11,4 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 10,3 miljoonaa.

Vaalimaan rajanylityskapasiteetti kasvaa kaistajärjestelyjen parannusten myötä

Vaalimaan rajanylityspaikalla kehitetään tieliikenteen kaistajärjestelyjä sujuvuuden parantamiseksi. Tarkastushenkilökunnan työskentelyedellytyksiä parannetaan kehittämällä valvontajärjestelmiä.

Järjestelyjen ansiosta rajanylitysaseman kapasiteetti kasvaa jonkin verran kattaen myös tulevat tarpeet. Kehittämishankkeen budjetti on 5,6 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 4,5 miljoonaa.

Vainikkalaan rakennetaan uusi rajatarkastusasema rautatieliikenteelle

Lappeenrannan Vainikkalassa sijaitsevan kansainvälisen rajanylityspaikan toimintaa parannetaan rakentamalla uusi rajatarkastusasema ja kehittämällä valvontajärjestelmiä. Rajanylityspaikkaa käytetään vain rautatieliikenteessä.

Hankkeen budjetti on noin 6,4 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 5,1 miljoonaa. Väylä ei osallistu kustannuksiin, mutta on hallinnollinen vetäjä hankkeessa.

Vartiuksessa parannetaan ratarakenteita ja tietojärjestelmiä

Kuhmon Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan ratarakenteita rajalla ja Ypykkävaarassa, kehitetään tieliikenteen olosuhteita muun muassa kaistajärjestelyin ja uudistetaan rajanylityspaikan rakennuksia. 

Myös Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilöstön työoloja ja matkustajien asioimistiloja ajanmukaistetaan. Viranomaisten käytössä olevia tietojärjestelmiä ja läpivalaisulaitteistoa päivitetään.

Kustannusvaraus toimenpiteille on 8,15 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 6,4 miljoonaa euroa.


Kehityshankkeet ovat osa Euroopan unionin ulkorajayhteistyöohjelmaa

Euroopan unionilla on yhteensä 15 ulkorajayhteistyöohjelmaa, joista seitsemän toteutetaan EU:n ja Venäjän välisellä rajalla. Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutetaan kolmea Euroopan naapuruus- ja kumppanuusinstrumenttiin kuuluvaa rajat ylittävän yhteistyön (ENI CBC) ohjelmaa:

• Kolartic (Suomi, Venäjä, Ruotsi, Norja)

• Karelia (Suomi ja Venäjä)

• Kaakkois-Suomi–Venäjä (Suomi ja Venäjä)

ENI CBC -yhteistyön päätavoitteina on tukea taloudellista ja sosiaalista kehitystä raja-alueilla, vastata yhteisiin haasteisiin esimerkiksi ympäristöasioissa ja terveyteen sekä rikollisuuden torjuntaan liittyvissä asioissa. Myös ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuuden turvaaminen ja edistäminen sekä ihmisten välisten suorien yhteyksien ja yhteistoimintamallien parantaminen (people-to-people -yhteistyö) kuuluvat instrumentin tavoitteisiin.Lue seuraavaksi