Uutiset

Työkoneet

Hallituksen turvepäätökset – toimeksi ja käytäntöön viipymättä

Turvetuotanto on hallitsemattomassa pudotuksessa ja alan yrittäjillä on suuri huoli toimeentulostaan. Hallituksen puoliväliriihipäätökset on vietävä pikaisesti maaliin, sillä konkreettisia tukitoimia pitää saada maksatukseen jo juhannukseen mennessä, vaatii Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola.

  • Turvealan suurin ongelma eli energiaturpeen käytön ja tuotannon hallitsematon alasajo ei sinänsä poistu puoliväliriihen päätöksillä. Nyt tehtiin se, mitä tässä ja nyt oli tehtävissä. Hallituksen päätöksiä on pidettävä alan yrittäjien hankalaa tilannetta ymmärtävinä ja merkittävänä yhteiskunnallisena vastaantulona yrittäjien ahdinkoon, Peltola toteaa.

Kiireisimmin on nyt valmisteltava turveyritystoiminnastaan luopumaan joutuville maksettava sopeutumisraha, koska yrittäjillä on perheet huollettavinaan ja lainat maksettavinaan. Tässä valmistelussa on keskeistä kuulla alan yrittäjiä.

Samoin pikaista valmistelua vaativan luopumispaketin tulisi sisältää laajapohjaisen turvetyöryhmän esittämät alan tuotantokaluston romutuspalkkiot ja yrittäjille käsiin jäävien turveaumojen lunastukset.

Uuden alun mahdollistaminen muussa yritystoiminnassa vaatii yrittäjien lainataakan keventämistä. Kyse on oikeudenmukaisen siirtymän toteuttamisesta, missä sovitusti ketään ei jätetä. On tärkeää löytää kestäviä ratkaisuja turveyrittäjien tulevaan tekemiseen, että näennäisratkaisuilla ei vain siirrettäisi ongelmia turvealalta muille jo valmiiksi ylikapasiteetin vaivaamille konetyöaloille

Sovitut veromuutokset valmisteverotukseen tulee toteuttaa viimeistään tulevan lämmityskauden alkaessa, jotta pienet lämpölaitokset voivat varautua tulevaan lämmityskauteen asianmukaisesti.

Tarvitaan myös järkiperäistä jatkovalmistelua, koska Huoltovarmuuskeskuksen määrittämä turpeen varmuusvarastointimäärä tulee kyetä pitämään yllä, kunnes se on vaihtoehtoisilla energiamuodoilla korvattavissa. Turpeen varmuusvarastoinnissa on huolehdittava vuotuisesta varastokierrosta, sillä ilman sitä huoltovarmuuskriittinen osaaminen ja tuotantoketjut eivät Suomessa säily.


Lue seuraavaksi