Uutiset

Työkoneet

Giant G3500 X-tra vesilaitoksen hommissa

Hollantilainen vesiyritys, Water Company De Dommel, toimittaa puhdasta vettä 32 eri kunnalle. Yrityksen palveluksessa on yli 450 työntekijää.  De Dommel on myös vastuussa 890 000 ihmisen suojaamisesta tulvaa vastaan. Yrityksen yksi kahdeksasta vedenkäsittelylaitoksesta sijaitsee Eindhovenissa. Siellä 15 vuotta vanha Giant V621 -pyöräkuormaaja korvattiin Giantin uudella G3500 X-Tra:lla.

Puhdasta vettä

Water Company De Dommelin Mario Verbeek työskentelee jätevesijärjestelmien parissa Eindhovenissa. Näin Mario kertoo, mitä hänen toimipisteessään tapahtuu: ”Hollantilaiset kuluttavat 120 litraa puhdasta vettä päivässä per henkilö. Vettä kuluu niin peseytymiseen, ruuanlaittoon, wc:n huuhteluun jne. Jätevedet päätyvät kuntien viemäreihin ja ne on puhdistettava. Jätevesien puhdistaminen on yksi De Dommelin tärkeimmistä tehtävistä. Puhdistus tehdään jätevedenpuhdistamoissa, joista se kolmen päivän käsittelyn jälkeen lasketaan takaisin kanavaverkostoon.”

”Olemme käyttäneet Giantin V621-pyöräkuormaajaa jo 15 vuoden ajan erilaisissa töissä. Nyt se on korvattu uudella, hytillisellä Giant G3500 X-tra:lla. Eindhovenin laitoksen pinta-ala on 15 hehtaaria Ajattelimme, että uuden koneen tulee olla hytillinen, jotta sitä voi hyödyntää ympäri vuoden. Konetta käytetään materiaalien siirtelyyn, kuorma-autojen purkuun ja alueen kunnossapitoon.”

Hyvä kone kestää vuosia

”Päätös uudesta Giantista tehtiin nopeasti. Edellinen Giantin kone oli meillä ajossa yli 15 vuotta. Näin tuli selväksi merkin hyvä laatu. Vanha V621 oli edelleen hyvässä kunnossa, ja se jatkaa uraansa toisessa pisteessämme. Käytämme koneita vesiväylien ja patojen huoltoon”, jatkaa Verbeek.

”Uskomme selviävämme monta vuotta eteenpäin tällä uudella G3500 X-tra:lla. Jälleenmyyjämme hoitaa huollot, joten kone saa säännöllisesti kunnollista huolenpitoa. Lisäksi konetta käyttää vain muutama tietty henkilö. Nämä kuljettajat ovat saaneet kunnollisen perehdytyksen koneen ja sen lisälaitteiden käyttöön.”

Monipuoliseen käyttöön

Koneen mukana toimitettiin erilaisia lisälaitteita. Kauhan ja trukkipiikkien ohella toimitus sisälsi nostoaisan ja harjalaitteen.

”Käytämme nostoaisaa tavaroiden nostoon ja siirtelyyn. Siirtelemme ja asennamme itse vesialtaiden sekoittimien siipiä. Sekoittajilla varmistetaan, että epäpuhtaudet eivät saostu altaiden pohjalle. Harjalaitteen avulla pystymme pitämään laitosalueen puhtaana”, luettelee Verbeek. ”Myös alueellamme työskentelevät alihankkijat turvautuvat usein apuumme. Giantin avulla on helppo purkaa lasteja ja siirrellä tavaroita.”

Led-valot ja liikennekäyttöön hyväksytty

Ohjaamon lisäksi uusi kone on varustettu monilla lisävarusteilla työnteon helpottamiseksi.

”Joudumme usein käyttämään konetta toisessa, Mierlon pisteessämme. Siirtoajoon joudumme käyttämään yleisiä teitä. Siksi tämä runko-ohjattu kone on varustettu tieliikenteeseen soveltuvin varustein ja valoin. Ajo- ja työvalot ovat led-toimiset. Näin saadaan runsaasti valoa pimeän ajan töihin. Led-valot helpottavat myös kunnossapitoa.”

”Kone maksaa itsensä takaisin”

”Vaikkakaan uusi G3500 X-tra ei tee säännöllistä 40 tunnin työviikkoa, käytetään sitä kuitenkin joka päivä. Näin oli jo edellisen V621:n kanssa. Päivittäinen käyttö varmasti vielä kasvaa tämän uuden koneen myötä. Tämä uusi helppo- ja nopeakäyttöinen kone maksaa itse takaisin hyvinkin nopeassa ajassa”, uskoo Verbeek lopuksi.


Lue seuraavaksi