Uutiset

Työkoneet

Fennovoimalle hallituksen hyväksyntä

Valtioneuvosto teki 18.9.2014 myönteisen periaatepäätöksen Fennovoima Oy:n hakemuksesta rakentaa Rosatomin ydinvoimalaitosyksikkö Pyhäjoelle. Yhtiö toimitti keväällä 2014 työ- ja elinkeinoministeriöön hakemuksen vuonna 2010 saamansa periaatepäätöksen täydentämisestä niiltä osin, kuin hanke oli muuttunut alkuperäisen luvan myöntämisen jälkeen.

Hallitus katsoi ydinenergialain mukaisesti Fennovoiman hankkeen olevan edelleen yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. Myönteinen periaatepäätös tehtiin valtioneuvoston istunnossa äänestyksen jälkeen, jossa 10 ministeriä kannatti päätöksen myöntämistä ja 7 ministeriä vastusti sitä.

Seuraavaksi periaatepäätös menee eduskunnan käsittelyyn, joka voi pitää päätöksen voimassa tai kumota sen. Eduskunta ei voi tehdä muutoksia periaatepäätöksen sisältöön.

Fennovoima haki periaatepäätökseensä täydennystä laitosvaihtoehdon vaihduttua Rosatomin 1 200 megawatin AES-2006 -painevesireaktoriin, joka ei ollut Fennovoiman vuonna 2009 toimittamassa hakemuksessa tarkasteltujen laitosvaihtoehtojen joukossa.

Fennovoiman tulee jättää valtioneuvostolle rakentamislupahakemus 30.6.2015 mennessä. Periaatepäätös raukeaa, jos näin ei tapahdu. Yhtiön pitää osoittaa rakentamisluvan hakemiseen mennessä vähintään 60 prosentin kotimainen omistus. Kyse on toisaalta kansallisen edun turvaamisesta, jolla varmistetaan maan energiapolitiikan ohjattavuutta ja huoltovarmuutta, toisaalta hankkeen yleisestä hyväksyttävyydestä. Jos eduskunta pitää periaatepäätöksen voimassa, on tämä omistusehto käytännössä myös tulevia hallituksia poliittisesti sitova.

Päätösesitys TVO:n täydennyshakemuksen hylkäämisestä jäi pöydälle

Päätösesityksen käsittely Teollisuuden Voima Oyj:n periaatepäätöksen täydennyshakemuksen hylkäämisestä siirtyy valtiovarainministeri Antti Rinteen (SDP) pyydettyä valtioneuvoston istunnossa itselleen asiaa koskevat paperit tutustuttavaksi.

TVO oli pyytänyt hallitusta asettamaan uuden määräajan Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamisluvan hakemiselle. Hankkeen viivästyminen johtuu siitä, ettei Olkiluoto 3 -laitosyksikköä ole saatu sähköntuotantoon suunnitellusti.

Ministeriön päätösesityksen mukaan uuden määräajan asettaminen OL4-laitosyksikön rakentamisluvan hakemiselle ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Päätösesityksessä katsottiin, että OL3-hankkeeseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi on mahdotonta luotettavasti arvioida pystyisikö TVO etenemään OL4-hankkeessaan rakentamisluvan jättämiseen asti uudenkaan määräajan puitteissa. Myöskään TVO:n hallitus ei ole selvityksissään ilmoittanut sitoutuvansa investointiin pyydetyssä määräajassa. Voimassa olevalla periaatepäätöksellä on merkittävä vaikutus sähkömarkkinoiden toimintaan ja alan kilpailuun. Työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan yksi alan toimija ei voi pitää hallussaan periaatepäätöstä hankkeesta, jonka etenemiseen liittyy merkittäviä epävarmuuksia.

Lue seuraavaksi