Uutiset

Työkoneet

Destialle suunnittelutyö Espooseen

Destia suunnittelee Espoon Latokaskenniityn kaava-alueen kadut ja vesihuollon. Latokasken ja Nöykkiön kaupunginosiin sijoittuvan alueen suunnittelutyö sisältää muun muassa katujen ja kevyen liikenteen väylien suunnittelun, kahden kiertoliittymän, vesihuoltolinjojen ja jätevesipumppaamon suunnittelun. Pohjanvahvistussuunnittelu pitää sisällään mm. pehmeikölle sijoittuvien katualueiden ja vesihuoltolinjojen pilaristabiloinnin suunnittelun sekä vesihuoltolinjojen paalulaattasuunnittelun noin 660 metrin matkalle.

”Kyseessä on haastava ja monialainen hanke. Pääsemme hyödyntämään Destian laaja-alaista infrasuunnittelun osaamista projektin sisältäessä katu-, viher-, geo- ja rakennesuunnittelua. Tavoitteena on luoda toimivaa ja viihtyisää elinympäristöä”, kertoo Destian vanhempi konsultti Antti Kosonen.

Espoon kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n tilaama suunnitteluprojekti käynnistyi syyskuussa ja valmistuu vuoden kuluttua syyskuun lopussa.

Lue seuraavaksi