Uutiset

Työkoneet

Destialle Savon radan viisivuotinen kunnossapitosopimus

Destia jatkaa Savon radan ja sen turvalaitteiden kunnossapitäjänä lokakuuhun 2028 Väyläviraston uusittua Destian sopimuksen. Noin 40 miljoonan euron arvoinen sopimus sisältää myös neljän vuoden jatko-option. Savon 680 kilometriä pitkän radan merkitys on keskeinen koko Itä-Suomen henkilö- ja tavaraliikenteelle. Keskeisiä liikennepaikkoja Savon radalla ovat Kouvola sekä Hamina ja Kotka, joiden satamaliikennettä rata myös palvelee. Destia on vastannut kyseisestä kunnossapitoalueesta jo vuodesta 2016 lähtien.

”Säännöllisellä ja oikein ajoitetulla kunnossapidolla varmistamme, että Suomen rataverkko pysyy liikennekelpoisena koko ajan. Nyt päättyneessä Kunnossapitoalue 6:n kilpailutuksessa valituksi kunnossapitäjäksi tuli Destia. Näin alueen hyvin tunteva toimija jatkaa laadukasta työtään kunnossapitoalueen kunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Rataverkon kunnon tarkastukset ja kunnossapito vaativat erityisosaamista ja erikoiskalustoa, joita Destialta löytyy”, sanoo aluepäällikkö Markku Ahtiainen Väylävirastosta.

Radan kunnossapito sisältää paljon erilaisia velvoitteita. Niistä merkittävimpiä ovat talvisaikaan lumitöistä huolehtiminen ja kesäaikaan varsinaiset radan kunnossapitotyöt, joita ovat mm. erilaiset säännöllisesti tehtävät tarkastus-, huolto- ja mittaustyöt. Lisäksi kesäisin vaihdetaan tuhansittain puisia ratapölkkyjä ja useita kilometrejä kiskoja sekä vaihteiden osia koko alueelle. Savon radalla on 630 rautatievaihdetta sekä mittavat määrät turvalaitteita. Destia on valmiudessa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä vastaamaan erilaisiin vikatilanteisiin ja korjaamaan niitä.

”Meiltä löytyy ammattitaitoinen ja motivoitunut ratakunnossapidon työporukka, joilla on käytössään nykyaikaiset koneet, laitteet ja työkalut. Olemme vastanneet Kunnossapitoalueesta 6 jo vuodesta 2016 lähtien ja nyt kun lumet ovat sulaneet pääsemme taas kesän kunnossapitotöihin. Yksi merkittävä kesän työvaihe ratakunnossapidossa on raiteiden ja vaihteiden läpituennat. Vuosittain tämän alueen raiteita läpituetaan noin 85 raidekilometriä ja lisäksi kymmenittäin vaihteita”, kertoo Ratakunnossapitoyksikön johtaja Antti Vierimaa Destiasta.

Savon radan eli Kunnossapitoalueen 6 viisivuotinen sopimus kattaa monipuolisia kunnossapidon tehtäviä ratojen päällysrakenteesta, vaihteista, radan varusteista ja laitteista alus- ja pohjarakenteisiin, rautatiealueisiin, liikennepaikkoihin ja ulkoalueisiin, raideliikenteen ohjaus- ja turvalaitejärjestelmiin sekä rakennuksien kunnossapitoon. Sopimukseen sisältyy myös kunnossapitoalueen 6 vaihteen lämmitysten sekä siltojen, rumpujen ja tunneleiden kunnossapito.

Destia on Suomen johtava radan päällysrakenteen ja turvalaitteiden kunnossapitäjä, joka ylläpitää noin 3 400 kilometriä valtion rataverkkoa. 


Lue seuraavaksi