Uutiset

Työkoneet

Destia parantaa kantatietä 46 Päijät-Hämeessä

Destia on voittanut kantatien 46 parantamisurakan välillä vt 4 ja Päijät-Hämeen raja. Urakka sijaitsee Heinolan kaupungin alueella, ja se alkaa huhtikuussa 2018.

Urakoitavalla tiellä ajaa runsaasti raskasta liikennettä. Parannettavalla osuudella liikkuu noin 1400–2600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus tästä määrästä on noin 12–17 prosenttia. Parantamisen myötä liikenne on turvallisempaa myös suuremmalle määrälle raskasta liikennettä.

Urakassa parannetaan tien geometriaa, mikä tarkoittaa sitä, että jyrkimpiä mäkiä tasataan ja jyrkimpiä kaarteita oikaistaan. Kantatien 46 linjausta oikaistaan ja tasausta loivennetaan yhteensä noin 12,5 kilometrin matkalla. Parannukset toteutetaan erillisillä oikaisuilla tai pystygeometrian muutoksilla nykyisen tien päälle. Tien rakennetta parannetaan 6,5 kilometrin matkalla ja tietä levennetään parannettavilla osuuksilla pientareitä leventämällä. Lisäksi Porinjoen vesistösilta korvataan rummulla. Tavoitteena on mahdollistaa 80 kilometriä tunnissa -nopeusrajoitus tielle ympäri vuoden.

”Kantatie 46:n parantaminen lisää alueen liikenneturvallisuutta huomattavasti. Suurimmat hyödyt parantamisesta saadaan raskaalle liikenteelle, kun liikenneturvallisuuden lisäksi myös kuljetusten toimitusvarmuus parantuu”, kertoo Destian työpäällikkö Asko Markoff.

Parannustöiden takia tielle tulee väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Tien parannukseen liittyvien kallion räjäytystöiden takia yleinen liikenne joudutaan ajoittain pysäyttämään ja parannuksen takia alueelle tulee muutamia kiertoteitä.

Koko urakka valmistuu lokakuussa 2019.

Lue seuraavaksi