Uutiset

Työkoneet

Destia Oy: Vt 5 hankkeen työt ovat käynnistyneet

Maanrakennustyöt ovat alkaneet Mikkelin ja Juvan rajalla, vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki parannushankkeella Huuhanahossa pääsiäisen jälkeen.

Nykyisessä maanrakennusvaiheessa poistetaan pintamaata sekä tehdään maanleikkauksia ja louhintatöitä. Huuhanahon ja Tervasen välillä oleviin eritasoliittymiin tehdään myös siltatöitä, joiden valmistelut ovat alkaneet neljän sillan kohdalla. Yhteensä siltoja rakennetaan 24 kappaletta.

Hankkeen kalliomassasta pääosa sijaitsee Huuhanahossa, ja louhetta ajetaankin alueelta koko hankkeeseen kuuluvan tien matkalle.

”Tällä hetkellä odotamme ennen kaikkea, että lumet sulaisivat, jotta meidän ei tarvitse alkaa kaivaa tietä lumen alta. Työt ovat käynnistyneet Huuhanahossa, joka on tärkeä koko urakan kannalta. Toistaiseksi työt eivät näy juurikaan tienkäyttäjille. Vasta kesäkuussa, kun alamme leventää hankkeen Juvan puoleisen pään tietä, urakka alkaa näkyä myös autoilijoille”, kertoo Destian projektijohtaja Harri Korhonen.

Valtatie 5 sijoittuu Kinnarila ja Nuutilanmäen välisellä osuudella pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Hankkeessa rakennettavalla uudella väylällä siirretään maata ja louhetta yhteensä noin kolme miljoonaa kuutiota. Maan ja louheen ajo näkyy liikenteelle varsinkin paikallistien ja uuden vt 5 -linjauksen risteyskohdissa. Maanajon ja maantieliikenteen sujuvoittamiseksi Koskentaipaleen-, Särkimäen- sekä Kuvaalanteille asennetaan työnaikainen liikennevalo-ohjaus.

Varsinaiset rakentamistyöt Mikkelin kaupunkialueella alkavat syksyn 2018 aikana. Koko urakka valmistuu vuonna 2021.

Lue hankkeesta Vt 5 Mikkeli-Juva lisää Liikenneviraston sivuilta.

Lue seuraavaksi