Uutiset

Työkoneet

Biojalosteita siirrettävin laitteistoin

Bioenergiaa, metsäenergiaa.

Euroopan komission Mobile Flip -projektissa kehitetään siirrettäviä prosessointilaitteistoja, joilla biomassoja voidaan jalostaa niiden syntypaikkojen läheisyydessä. Suomalaiset demonstroivat projektissa siirrettävän ja jatkuvatoimisen puun hidaspyrolyysiyksikön sekä osallistuvat laaja-alaisesti myös tuotteiden ja muiden prosessien kehittämistyöhön. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n koordinoima projekti käynnistyi vuoden 2015 alussa.

Biotuotteiden kannattava tuotanto edellyttää, että raaka-aineet korjataan, käsitellään ja siirretään kustannustehokkaasti. Yksinkertaiset ja siirrettävät jalostusyksiköt mahdollistavat pientenkin metsä- ja maatalousbiomassamäärien joustavan hyödyntämisen myös syrjäisiltä seuduilta.

VTT:n koordinoima Mobile Flip -projekti kehittää siirrettäviä käsittelyprosesseja puu- ja muiden kasvibiomassojen jalostukseen. Kehitettäviä tekniikoita ovat pelletointi, märkähiilto, paahtaminen (torrefiointi), hidaspyrolyysi (hiilto) sekä eri tekniikoihin liittyen biomassojen kuivaus. Yksiköiden tuotteita voivat olla biopohjaiset kemikaalit, polttoaineet, arvomateriaalit, lannoitteet tai jatkojalostukseen tarkoitetut välituotteet.

Hidaspyrolyysiyksikön kehittäminen

Siirrettävä ja jatkuvatoiminen puun hidaspyrolyysilaitteisto suunnitellaan, rakennetaan ja demonstroidaan projektin aikana Raussin Energia Oy:n ja VTT:n yhteistyönä. Raussin Energia Oy, VTT ja MTT selvittävät yhteistyössä tuotteiden soveltuvuutta lannoitevalmisteisiin, kasvinsuojeluaineisiin ja heikkolaatuisen aktiivihiilen käyttösovelluksiin kuten suodatinhiileksi. Hidaspyrolyysin esikokeet tehdään VTT:n koelaitteistolla ja demonstrointikokeet rakennettavalla laitteistolla. Demonstrointikokeet ajoittuvat projektin kolmanteen toimintavuoteen.

Lue seuraavaksi