Uutiset

Työkoneet

Atlas Copcon porauslaitteet käytössä pohjoisen kaivoksilla

Suurin osa kaivoksista on alku-vaiheessa avolouhoksia ja monet jatkuvat avolouhoksina pitkäänkin. Geologia, olosuhteet, tuotantomäärät ja useat muut tekijät vaihtelevat runsaasti kaivoksesta toiseen. Onkin tärkeää, että louhintaan voidaan tarjota useita eri ratkaisuja, joiden avulla on mahdollista varmistaa tehokas ja taloudellisesti kannattava kaivostoiminta.

Avolouhinnan kallionporausmenetelmät voidaan jakaa neljään eri menetelmään: päältälyövä poraus jatkotangoilla, päältälyövä poraus putkitankokalustolla (COPROD), uppoporaus ja kiertoporaus. Porausmenetelmän valintaan vaikuttavat kiven kovuus, kiven kuluttavuus, haluttu reikäkoko sekä rintauksen korkeus ja suunniteltu vuosituotanto. Kovan kiven louhinnassa voidaan suuren reikäkoon takia soveltaa tehokkaasti porausmenetelmiä, joissa käytetään putkia: kiertoporausta, upporausta ja päältälyövää porausta COPROD-kalustolla. Porausputkien käyttö mahdollistaa tehokkaan huuhtelun, koska reiän ja putken seinämän väli on pieni, jolloin päästään hyvään huuhteluilman virtausnopeuteen ja poraus onnistuu helposti suurilla rei’illä rikkonaisessa kivessäkin. Putkiporauksen etuna ovat myös suoremmat reiät.

Jokaista menetelmää voidaan käyttää erilaisissa ja erikokoisissa porauslaitteissa. Avolouhinnassa yhä yleisemmiksi ovat käyneet keskisuuret uppoporauslaitteet kuten COP L8 ja sen uudempi versio D65. L8:n suurin etu on uppoporakaluston mahdollistamat tarkemmat ja suoremmat porareiät, jotka edelleen mahdollistavat paremman malmi-/
­raakkusuhteen.

Kun avolouhinnan sivukivi-/­malmisuhde nousee kannattavuus­rajan yli, siirrytään yleensä maanalaiseen louhintaan. Jossain tapauksissa maanalainen kaivos voidaan avata heti ensimmäisessä vaiheessa. Maan­alainen louhinta poikkeaa sekä menetelmiltään että kalustoltaan suuresti avolouhinnasta. Eroa on niin malmialueille pääsemisessä, kuin lujituksessa ja tuotantolouhinnassakin. Perinteisesti maanalaista kaivosta joudutaan valmistelemaan pitkään ennen tuotannon aloittamista. Eniten aikaa menee vinotunnelin, las­taus- ja tuotantoperien sekä infra­struktuurin, kuten nousujen, tekemiseen.

Jokaiseen vaiheeseen löytyvät omat laitteensa. Periä tehdään tyypillisesti jumboilla, joista hyvänä esimerkkinä on kaivoskäyttöön suunniteltu Boomer E2 C. Tämä laite on sopivan pieni, jotta sitä voidaan käyttää pienissä kaivosperissä, mutta samalla riittävän tukeva, jotta se voidaan varustaa riittävillä laitteilla, kuten tehokkailla 22kW COP 2238 -vasaroilla.

Rusnaus ja tuenta ovat tärkeä osa turvallista peränajoa. Rusnaukseen käytetään monenlaisia menetelmiä. Yksi tehokkaimmista tavoista on käyttää korkeataajuusvasaran ja vesisuihkun yhdistelmää. Atlas Copcon Scaletec-laite on erityisesti suunniteltu rusnaukseen. Siinä yhdistyvät erikoispuomin rakenne ja tehokkaan rusnausvasaran edut erinomaisella tavalla. Tuenta on perinteisesti tehty manuaalisesti, mutta nykyisin etenkin kaivoksissa on siirrytty mekanisoituun tuentaan. Pultit ja verkot asennetaan Boltec-pultituslaitteilla ja kaapelipulttaus onnistuu erinomaisesti kaksipuomisella Cabletec-vaijeripultituslaitteella, jossa toisella puomilla voidaan porata samanaikaisesti kun toisella puomilla juotetaan kaapelipultteja.

Tärkeä osa maanalaista infra­struktuuria ovat erilaiset kuilut. Atlas Copco tarjoaa maailmanlaajuisesti arvostettuja Robbins-kuilunporausvälineitä. Näillä laitteilla voidaan porata nousuja ja kuiluja kaikkiin suuntiin pienistä nousuista jopa 6,3 metrisiin täysprofiilinousuihin pisimpien nousujen ollessa yli 1400 metriä pitkiä.

Tärkeintä kaivostoiminnassa turvallisuuden ohella on tuotanto. Tehokas, tarkka ja louhintamenetelmään soveltuva tuotantoporaus on olennaista onnistuneen louhinnan saavuttamiseksi. Atlas Copcon Simba-tuoteperhe tarjoaa laajan valikoiman eri olosuhteisiin ja menetelmiin soveltuvia laitteita. Esimerkiksi uusissa Simba M6 ja M7 -poralaitteissa voidaan käyttää paljon erilaisia lisälaitteita ja automatiikkaa parantamaan porauksen laatua ja tarkkuutta sekä auttamaan ja nopeuttamaan porarin työtä.

Kun poraus ja panostus on hoidettu, täytyy materiaa lastata ja kuljettaa tuotantolaitokselle. Lastaus- ja kuljetusvaihtoehtoja on lukuisia, riippuen louhintamenetelmästä ja nostotavasta. Atlas Copco pystyy tarjoamaan monenlaisia laitteita tähän tarpeeseen: pienistä 3,5 tonnin lastauslaitteista aina suuriin 60 tonnin dumppereihin saakka. Suomessa laitteet eivät ole vielä yleistyneet mutta kansainvälisesti Atlas Copcon las­tauslaitteet ja dumpperit ovat erittäin käytettyjä laitteita.

Koulutus, kulutustavarat, varaosat ja huolto tärkeä osa kokonaisuutta

Uudet projektit tarvitsevat paljon uutta työvoimaa, jolloin koulutuksen merkitys kasvaa; laitteille räätälöidään tarvittavat käyttö- ja huoltokoulutukset, joiden pituus riippuu koulutettavien aikaisemmasta kokemuksesta.

Atlas Copcon kattavasta valikoimasta löytyvät korkealaatuiset ja luo­tettavat poraterät, tangot, poraputket kuten myös pultit sekä muut po­rauksen kulutustavarat kaikkiin avolouhoksilla ja maanalaisissa kaivoksissa käytettäviin porausmenetelmiin.

Poralaitteiden huolto sekä varaosien ja porakaluston saatavuus ovat tärkeä osa tehokasta ja varmaa tuotantoa. Koska mm. ROC L8 -laitteita on toimitettu satamäärin eri puolille maailmaa, varaosien saatavuus on taattu. Atlas Copco tarjoaa oman huolto-organisaation jokaisessa maassa, jossa se toimii. Koulutettua huoltohenkilökuntaa on kattavasti myös koko Suomessa. Kaivokset ovat Atlas Copcolle erittäin tärkeitä asiakkaita, ja tästä syystä myös pohjoisen huoltoon on panostettu paljon. Sekä Kemin että Kittilän kaivokselta löytyy molemmista Atlas Copcon oma huoltomiehistö. Osaava ja sitoutunut huoltohenkilökunta sekä toimiva ja tehokas organisaatio pitävät huolen siitä, että asiakkaan porauslaitteet ovat jatkuvasti tehokkaassa käytössä. Omalta osaltaan tämä edesauttaa kaivosten vakaata toimintaa ja tuotantotavoitteiden saavuttamista.

Lue seuraavaksi