Uutiset

Yleinen

Ympäristöturpeiden käyttö tutuksi

MMT Sari Iivosen tekemä kirjallisuuteen ja asiantuntijahaastatteluihin pohjautuva selvitys tuo esiin ympäristöturpeiden käyttöä, hyödyntämismahdollisuuksia ja käytön kehittämistarpeita. Ympäristöturpeilla tarkoitetaan turpeen käyttöä kasvu-, kuivike-, imeytys-, komposti- suodatin- ja tiivisturpeena. Suurimmat ympäristöturpeiden käyttökohteet ovat eläinten kuivittaminen ja kasvuturvekäyttö.

Turpeen hyviä ominaisuuksia; erinomainen nesteen imukyky, ammoniakin sitomiskyky, hygienisyys ja hyvät jälkikäyttöominaisuudet, voidaan hyödyntää maatalouskäytössä myös lannan imeytyksessä, lannan varastoinnissa, kompostoinnissa ja maanparannuksessa. Turvetta voidaan hyödyntää monipuolisesti myös mm. jätteiden kompostoinnissa ja teiden rakenteissa. Selvityksessä tarkastellaan lisäksi Suomen ympäristöturvevarojen alueellista jakautumista ja turvevarojen käytön ympäristövaikutuksia.

Raportti on tehty Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa Vapo Oy:n toimeksiannosta. Raportti on julkaistu verkkojulkaisuna pdf-muodossa, ja se on luettavissa sekä Ruralia-instituutin että Vapon www-sivuilta osoitteista
www.helsinki.fi/ruralia -> Julkaisut
www.vapo.fi

Sari Iivonen (2008): Ympäristöturpeet ja niiden käyttö. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Raportteja 32. 60 sivua. ISBN 978-952-10-4156-3 (pdf).

Teksti ja kuva: Vapo Oy

Lue seuraavaksi