Uutiset

Yleinen

WWF raportti – uusiutuva energia pian vanhoja energiamuotoja halvempaa

 Tuoreesta raportista ”Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation” käy ilmi, että voimakkaimmin tulevaisuudessa laskevat aurinkoenergian kustannukset. Uusiutuva energia pysyy edelleen nopeimmin kasvavana energialähteenä ja ohittaa kustannustehokkuudessaan vanhat energiamuodot, kun energiantuotannon koko elinkaaren kustannukset otetaan huomioon. Raportissa verrataan 164 olemassa olevaa energiaskenaariota”

”IPCC:n ja hallitusten viesti on selkeä: fossiiliset polttoaineet ja ydinvoima eivät ole todellisia vaihtoehtoja uusiutuvalle energialle”, sanoo WWF Suomen ilmastoasiantuntija Hanna-Liisa Kangas.

WWF:n arvion mukaan uusiutuvan energian potentiaali voi olla jopa raportissa esitettyä suurempi, kun otetaan huomioon energiatehokkuuden kehitys. WWF:n keväällä julkaisemassa kansainvälisessä energiaraportissa ”The Energy Report”osoitetaan, että maailmassa on mahdollista siirtyä sataprosenttisesti uusiutuvan energian käyttöön seuraavan 40 vuoden kuluessa.

WWF korostaa, että IPCC:n raportti kartoittaa ilmastohyötyjen lisäksi uusiutuvan energian muitakin hyötyjä, kuten terveyttä ja energian toimitusvarmuuden parantumista sekä työllisyys- ja teknologiamahdollisuuksia. Lisäksi uusiutuva energia mahdollistaa siirtymän puhtaan ja edullisen energian käyttöön niille kahdelle miljardille kehitysmaan asukkaalle, joilla on rajalliset tai olemattomat mahdollisuudet energian käyttöön.

Takana sata hallitusta

IPCC:n tuoreen raportin takana on laaja tuki. Raportin takana on ilmastoasiantuntijoiden lisäksi yli sadan maan hallitukset. IPCC:n raportti osoittaa, kuinka nopeasti uusiutuva energia kehittyy ja kuinka pitkälle on mahdollista päästä. Riippumatta maailmassa vallitsevista taloudellisista ja poliittisista näkemyseroista on selvää, että maailma on siirtymässä kohti uusiutuvaa energiaa.

”Suomessa tärkeä keino uusiutuvan energian käytön lisäämiselle on ilmastolaki, josta päätetään tällä hetkellä käytävissä hallitusneuvotteluissa”, huomauttaa Kangas.

Fossiilisten polttoaineiden tukitoimet poistettava

Sekä IPCC:n että WWF:n raportit osoittavat selvästi, että uusiutuvan energian potentiaalia ei ole vielä hyödynnetty. WWF:n raportin mukaan syynä on se, että vaikka investoinnit aurinko- ja tuulivoimaan lisääntyvät nopeasti, vain muutamat maat, kuten Kiina ja Saksa, ovat hyödyntäneet uusiutuvaa energiaa laajasti. WWF:n mukaan fossiilisten polttoaineiden tuet tulee poistaa ja niiden sijaan tukea taloudellisesti uusiutuvaa energiaa.

”Suomessa tämä koskee erityisesti turpeen syöttötariffin poistoa ja verotuksen kytkemistä hiilidioksidipäästöihin sekä uusiutuvan energian tukipolitiikan kehittämistä”, Kangas muistuttaa.

Lähde: WWF

Lue seuraavaksi