Uutiset

Yleinen

Traktorikuljetukset muutoksessa – Koneyrittäjat

Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi on oivaltanut traktorikuljetusten monipuolisuuden ja päätti määräyksellään laajentaa traktorikuljetusten toteuttamismahdollisuuksia. Maalaisjärkistä ja asiallista norminpurkua kerrankin kiteyttää Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola.

Traktorin perävaunussa sallitaan jakamattomien kuormien kuljettaminen nykyistä laajemmin. Erikoiskuljetusasetuksen mukaan traktorin perävaunussa jakamattomien kuormien kuljettaminen on rajoitettu koskemaan vain maatalouteen käytettäviin kuljetuksiin, veneisiin, pylväisiin ja turve-tuotanto koneisiin ja –laitteisiin sekä kuormaamattomiin turvetuotantoperävaunuihin.

Traktoria saa käyttää jatkossa erikoiskuljetusten vetämiseen, mikä helpottaa esimerkiksi parakkien, kioskien tai pienten rakennusten kuten rantasaunojen siirtoja. Traktorikuljetusten enimmäisleveys on 4 metriä ja se tulee merkitä määräysten mukaisesti.

Koneyrittäjille merkitystä on ennen kaikkea koneiden siirtokuljetusten laajeneminen, kun erikoiskuljetusluvan voi saada 4 metriä leveälle kuormalle. Traktoriin kytkettävän ajoneuvonkuljetusperävaunun kuljetustilan rakenne vastaa pääosin ajoneuvonkuljetusauton kuljetustilan rakennetta. Kuormaamattomana ajoneuvonkuljetusperävaunulle sallitaan leveydeksi enintään 3,00 metriä ja levitettynä enintään 3,50 metriä. Perävaunulle ei määrätä enimmäispituutta, mutta perävaunua käytettäessä traktori mukaan lukien yhdistelmän pituus saa olla enintään 20 metriä. Perävaunun kiinteän leveyden enimmäismitta on erikoiskuljetusasetuksessa säädetystä 2,80 metristä poiketen 3,00 metriä. Muutos mahdollistaa käytöstä poistettujen erikoiskuljetusperävaunujen muuttamisen traktoriin kytkettäviksi ajoneuvonkuljetusperävaunuiksi ilman leveyden muuttamista.

– Tärkeä yksityiskohta tuokin, että vain yhdistelmän pituutta säädellään, mikä tuo joustavuutta, muistuttaa Peltola.

Traktorilla käytettävä kalusto on suunniteltu työtä varten. Joskus mitat ovat äärirajoilla. Ei ole yhdentekevää, sallitaanko perävaunussa myös kooltaan isojen, jakamattomien kuormien kuljettaminen. Traktoria saa käyttää jatkossa myös erikoiskuljetusten vetämiseen. Kuvassa tavalista pidempi yhdistelmä.

Mitä tieliikennelaki tuo tullessaan?

Traktori- ja koneyrittäjien piirissä huolta on aiheuttanut uusittavana oleva tieliikennelaki, mutta Peltola uskoo, että kun liikenteenturvallisuusvirasto on linjauksensa tehnyt, ei traktorikuljetuksilta vedetä mattoa alta tieliikennelain kytkentäsäännöillä. Valppaana toki asiassa on oltava, ettei lapsi mene pesuveden mukana. Koneyrittäjät tekevät osaltaan asiassa kaikkensa, että järki ja samalla yhteiskunnan etu monipuolisten traktorikuljetusten osalta säilyy, toteaa Peltola.

Lue seuraavaksi