Uutiset

Yleinen

Traktori-investointeja varjostanut ongelma väistymässä

Valtioneuvoston 5.4. vahvistama ajoneuvon käyttöasetus palauttaa uskoa traktori-investointeihin. Lopullisesti tulppa avautuu, kun vastaavat muutokset tehdään parhaillaan eduskunnassa olevaan tieliikennelakiin, muistuttaa Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola.

5.4. annettu ja huhtikuun 10. päivä voimaan tuleva muutos korjaa sen epäkohdan, joka syntyi liikennetraktoreiden poistumisesta lainsäädännöstä vuoden vaiheessa. Tämän vuoksi vuoden alusta alkaen uusilla alle 60 km/h ei ole voinut vetää urakoinnissa yli 10 tonnin perävaunuja. Tämä jäädytti traktorikauppaa merkittävästi.

Nyt käyttöasetuksessa palataan aiempaan oikeustilaan, jossa traktoriin voidaan kytkeä kolme kertaa traktorin omamassan suuruinen perävaunu myös muussa kuin maa- ja metsätaloudessa.

-Tässä asiassa liikenne- ja viestintäministeri Berner on käyttänyt maalaisjärkeä, kiittää Peltola.

Jotta traktori-investointeihin päästään, käyttöasetuksen nyt toteutetut muutokset on vietävä luvatulla tavalla eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä olevaan tieliikennelakiin täydentävällä hallituksen esityksellä.

Monikäyttöisyys tekee traktorista taloudellisesti tehokkaan ajoneuvon hyödynnettäväksi esimerkiksi kunnossapidossa, maansiirrossa ja maataloudessa.

Traktorin maastokelpoisuus mahdollistaa toiminnan heikoissa olosuhteissa ja huonolla tieverkolla. Traktoriin saa liitettyä laajan valikoiman lisälaitteita, joilla kaluston käyttömahdollisuudet laajenevat ja käyttöaste nousee. Traktorilla voidaan siirtää urakoinnissa tarvittavaa konekalustoa, joka huonolla pientieverkolla muuten uhkaa jäädä siirtämättä.

Jatkossakin kaluston hankinnan ja käytön pitää perustua urakoitsijan tarpeisiin, eikä valinnanvaraa tai käyttömahdollisuuksia tule rajoittaa keinotekoisesti lainsäädännöllä.

Lue seuraavaksi