Uutiset

Yleinen

Suosta energiaa käyttöön

Nykyään haikaillaan vaihtoehtoisten energialähteiden perään, jotka korvaisivat turpeen. Laskelmia esitetään moneen suuntaan. Kun tarkastellaan isojen voimalaitosten energiantarvetta, sitä ei helpolla saada puulla korvattua ja vaikka haketta pääsääntöisesti jossain laitoksessa poltettaisiinkin, tarvitaan turvetta yleensä tukipolttoaineeksi.

Jotta turvetta olisi tulevaisuudessakin käytettävissä, pitää uusia soita ottaa tuotantokäyttöön. Vanhat suot, joista on otettu taloudellisesti järkevä määrä turvetta, voidaan palauttaa muuhun käyttöön.

Kunnostusta

Jotta uusia soita on tulevina korjuukausina käytettävissä, pitää suon liikennejärjestelyt suunnitella toimiviksi. Reunaojat ja valtaojalinjat on kaivettava auki etukäteen. Sarkaojalinjat merkitään maastoon ja ojat jyrsitään auki suon pinnan jyrsinnän jälkeen. Kun turvetuotantoalue on jyrsitty pinnasta, sarat ruuvataan ojaan päin viettäviksi.

Suon kunnostustyöt ajoitetaan sellaiseen ajankohtaan vuodessa, kun muut työt eivät onnistu. Yleensä tämä tarkoittaa syksyä ja talvea. Kun suolla tehdään kunnostustöitä, vettä on yleensä omiksi tarpeiksi ja suo on pehmeää. Tämä edellyttää kalustolta pieniä pintapaineita.

Peräseinäjoella Vapon tulevalla turvesuolla jyrsittiin suota nostokuntoon Suokoneen Suocolla. Koneessa oli päällä kumiset paritelat, joilla pintapainetta saadaan vähennettyä. Joka paikkaan, josta koneella ajettiin, ei voinut ajatella saappain käveltävän, vaan askeleet piti sovittaa mättäiden päälle, vaikka maa oli jo kevyessä hyhmässä.

Lue seuraavaksi