Uutiset

Yleinen

Suomen Kuivahalko klapialan edelläkävijä – SAMI Autochopper -automaattipilkkoja mullisti toiminnan

Myös puiden pilkkomisesta haluttiin Suomen Kuivahalossa tehdä mahdollisimman tehokasta ja vastaukseksi löytyi ylihärmäläisen Reikälevy Oy:n valmistama SAMI Autochopper -automaattinen klapikone. Neljän vuoden tuotekehityksen tuloksena valmistettu ja innovaatiopalkinnon saanut Autochopper on mahdollistanut huippunopean ja automatisoidun toiminnan ja kuivaa polttopuuta lähteekin Parikkalasta ennennäkemättömällä vauhdilla.

Suomen Kuivahalko Oy:n Parikkalan tehtaan toiminnasta vastaava Petri Hänninen kertoo tavoitteena olleen laadukas ja ympäristöystävällinen pilkontatapa. Heillä oli käytössä myös mekaanisempia pilkkojia, mutta he totesivat nopeasti niiden oleva aikaansa jäljessä hitautensa ja työllistävyytensä vuok­si. He tiesivät Reikälevyn kunnianhimoisesta suunnitelmasta kehittää täysin uudenlainen pilkkoja ja he liittyivät mukaan tuotekehitysryhmään antamalla arvokasta palautetta tehtaalle.

Ensimmäisen mallin kanssa ilmeni lastentauteja, mutta Hänninen kehuu Reikälevyn asennetta haasteiden ilmetessä. Käyttäjäkokemukset otettiin tarkkaan huomioon ja tuotteen kehitykseen oltiin valmiita uhraamaan rahaa ja aikaa. Tämän ansiosta Parikkalassa saadaan nyt nauttia kovat kokeet läpikäyneen automaattikoneen sujuvasta toiminnasta.

Helppokäyttöistä tehokkuutta

Parikkalassa on käytössä Autochopper-malliston järein kone eli S185-TEC440. Tässä mallissa nopeus on maksimoitu, voimaa on lisätty ja toimintavarmuus on kasvanut reilusti. Tilanteen mukaan klapikonetta voi käyttää joko sähköllä tai traktorin voimansyötöllä. Koneen sydämenä toimii metsäkoneista tuttu mittaustekniikka ja mikroprosessoriohjaus, joka mittaa puun pituutta ja paksuutta ja säätelee katkaisua ja halkaisua ja minimoi jäännöspalojen määrän. Koneen käyttäjän tehtävänä on vain syöttää puuta hihnalle ja kone hoitaa loput.

Halutessaan voi konetta tietenkin käyttää myös puoliautomaattina tai täysin manuaalisesti joystickin avulla. Voimakkaan kaksoissylinterin ansiosta Autochopper sekä katkaisee että halkaisee puun yhtäaikaisesti, mikä takaa lähes kaksinkertaisen työnopeuden perinteisiin koneisiin verrattuna. Hänninen antaa kiitosta myös koneen helppokäyttöisyydelle, sillä koneen ohjelmoiminen on helppoa ja kerran tallennetut säädöt saa käyttöön suoraan koneen muistista.

Panostus turvallisuuteen ja ergonomiaan

SAMI Autochopperia kehitettäessä on myös turvallisuusnäkökohdat otettu erittäin tarkkaan huomioon. SAMI täyttää uusimmat koneturvallisuusdirektiivit ja koneisto on hyvin suojattuna kannen takana. Monille klapikoneiden käyttäjille aiheutuneet heikosta työergonomiasta johtuneet vaivat ja poissaolot jäävät Autochopperilla historiaan, sillä sen käyttöön riittää pelkkä käynnistys ja käyttäjälle riittää pelkkä prosessin valvominen. Myös lisävarustepuoli on Reikälevyllä hallinnassa. Klapikoneeseen on jo nyt saatavilla esimerkiksi hydraulinen puun­nostin, automaattinen syöttöpöytä sekä purunpoistoimurit. Reikälevyllä otetaan asiakaspalaute tarkasti huomioon ja uusia lisävarusteita tullaan kehittämään asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Parikkalassa klapitehdas vauhdissa

Suomen Kuivahalon toimintatavoissa tehokkuus on huomioitu hyvin pitkälle. Parikkala on sijainniltaan loistava, sillä huippuluokan kotimaista koivua on saatavilla sekä suur­yhtiöiltä että yksityisiltä metsänomistajilta. Suomen Kuivahalko Oy:n prosessissa tehtaalle toimitettu puutavara siirretään pyöräkuormaimella tukkipöydän kautta klapikoneelle, joka automaattisesti hoitaa pilkotun materiaalin pinokuution häkkeihin. Tämän jälkeen valmis materiaali siirretään uuneihin, joissa puuta kuivataan kerralla 100 pinokuutiota 75–85 asteessa noin 3,5 vuorokauden ajan. Koko kuivausohjelma on hyvin tarkkaan valvottu ja seu­ranta takaa että uunista tulee ulos vain huippulaatuista polttopuuta.

Tämän jälkeen seuraa lopullinen asiakaskohtainen pakkaus, jonka jälkeen Transpointin autot kuljettavat valmiin materiaalin lähinnä Etelä-Suomen suurten kauppaketjujen myymälöihin. Rekat lähtevät aina täysinä kuormina ja pakkaus pinokuutioihin takaa, ettei kuskata turhaa ilmaa. Myös tämä takaa tehokkuuden ja hintojen säilymisen sopivalla tasolla.
Suomen Kuivahalko Oy:n panostuksesta tulevaisuuteen kertoo meneillään oleva hiili­jalanjälkikartoitus, joka valmistuu kesään mennessä. Mukana projektissa on voimakkaasti myös Parikkalan kunta, joka kuuluu HINKU-kuntiin eli kuntiin, jotka ovat sitoutuneet laskemaan hiili­dioksidipäästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Hiilijalanjälkikartoituksen sertifioinnin kriteerit ovat erittäin tiukat ja siinä huomioidaan koko tuotantoprosessi sisältäen myös kuivauksen ja kuljetukset. Petri Hänninen onkin tyytyväinen yrityksensä tuotantomenetelmään, jonka suunnitelmallisuudesta esimerkkinä toimii sahauksessa syntyvän purun käyttö kuivausuunien lämmitykseen.

Kaiken kaikkiaan Suomen Kuivahalko Oy:n toiminnasta paistaa läpi ammattimaisuus, ennakkoluulottomuus ja idearikkaus. Näin ollen yhtiön tavoite olla muutaman vuoden sisällä Suomen suurin pakattujen klapien toimittaja ei kuulosta epärealistiselta. Vahvana osana tavoitteen täyttämistä tulevat toimimaan myös Reikälevyn SAMI -tuotteet.

www.reikalevy.fi
www.kuivahalko.fi

Lue seuraavaksi