Uutiset

Yleinen

Metsäala tarvitsee tulevaisuuden osaajia

Metsäteollisuus tarvitsee tulevaisuuden työntekijöitä ja koululaiset enemmän tietoa työelämästä. Metsäalan yhteinen Mahdollisuuksien metsä -kampanja vastaa molempiin tarpeisiin.

Alan rakennemuutos ja yleinen taloustilanne ovat heikentäneet metsäteollisuuden vetovoimaa. Vähentynyt opiskelijoiden määrä on johtanut metsäalan koulutusohjelmien lakkautuksiin. Kampanjalla halutaan innostaa nuoria hakeutumaan alan opintoihin ja töihin. Rakennemuutos on luonut mahdollisuuden alan uudistumiseen ja vireillä on merkittäviä investointeja.

Syksyllä 2013 ensimmäisen kerran toteutettu kampanja sai kouluissa suuren suosion, ja syys-lokakuun vaihteessa metsäalan ammattilaiset jalkautuvat jälleen yli 330 koulun ysiluokkiin ympäri Suomen. Kouluvierailuilla kerrotaan alan koulutuksesta ja uramahdollisuuksista sekä esitellään metsäteollisuuden tuotteita ja innovaatioita. Kampanjaan liittyy kilpailu, jonka voittajaluokat palkitaan marraskuussa Metsämessuilla Helsingin Messukeskuksessa.

Investoinnit ja eläköityminen lisäävät työvoiman tarvetta

Metsäteollisuuden investointisuunnitelmat lisäävät toteutuessaan puun käyttöä jopa 10 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Merkittävä osa investointien tuomista työpaikoista syntyy hankintaketjuun eli puun korjuuseen ja kuljetukseen.

”Metsäteollisuus työllistää monien eri alojen osaajia. Oppilaat ja opettajat eivät tunne alamme ammattien ja työmahdollisuuksien kirjoa”, kertoo Metsäteollisuus ry:n viestintäjohtaja Anne Pirilä. ”He ovat olleet yllättyneitä myös metsäteollisuuden innovaatioista, kansantaloudellisesta merkityksestä sekä alan keskeisestä asemasta biotaloudessa”, Pirilä jatkaa.

Investointien lisäksi alan työvoiman ikääntyminen lisää uusien työntekijöiden tarvetta. Kolmannes alan työvoimasta eläköityy seuraavan 10 vuoden aikana.

Metsäteollisuus luo hyvinvointia Suomeen nyt ja tulevaisuudessa

”Kouluissa on toivottu enemmän yhteyksiä työelämään. Koulukampanjallamme haluamme vastata tähän tarpeeseen ja samalla lisätä nuorten ja opettajien tietoa metsäteollisuudesta. Alalla on hyvät tulevaisuudennäkymät ja tarvetta osaavalle työvoimalle,” Pirilä toteaa.

Metsäteollisuus on monen maakunnan keskeinen elinkeino. Se työllistää Suomessa noin 44 000 henkilöä ja koko metsäala noin 160 000 henkilöä. Vuonna 2013 metsäteollisuuden viennin osuus Suomen viennistä oli noin 20 prosenttia.

Mahdollisuuksien metsä -kampanja toteutetaan osana valtakunnallista Metsä puhuu -hanketta, toteuttajina Metsäteollisuus ry, Suomen Metsäyhdistys, Taloudellinen tiedotustoimisto sekä Metsä Group, UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj, DS Smith Packaging Finland, Sappi Finland Oy, Versowood Oy, Pölkky Oy, Tornator Oyj ja Kotkamills Oy.

TP

Lue seuraavaksi