Uutiset

Yleinen

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön ja nurmet tuottamaan

Savonia-ammattikorkeakoulun vetämät hankkeet RAE ja REKKA järjestivät yhteistyökumppaneidensa kanssa työnäytöksen, jossa kalustona oli muun muassa Rekitec Oy:n valmistama Reiskone Oy:n separointilaitteisto, PEL-tuotteen lietteenlevitinkalusto sekä nurmijyrä.

Etuja taloudelle ja ympäristölle

Kaikkien etu olisi, jos ravinteet maataloudessa kiertäisivät paremmin. Mitä vähemmän ravinteita huuhtoutuu vesistöihin, sitä enemmän niitä on varsinaisessa, oikeassa käytössä eli kasvien juurilla edistämässä niiden kasvua.

Yksittäisen tilan taloudessa on etua, että ravinteita poistuu tilalta mahdollisimman vähän. Satoa toki myydään, jolloin sen mukana ravinteita siirtyy muualle. Kaiken lopun pitäisi jäädä tukemaan tulevaa kasvua.
Lannankäsittelyä olisi monesti syytä miettiä uudestaan. Aina kun lannasta leviää hajua, tarkoittaa se ravinteiden häviämistä. Mitä vähemmän esimerkiksi liete on tekemisissä ilman kanssa, sitä vähemmän ravinteita ja etenkin typpeä haihtuu. Esimerkiksi lietteen pumppaus ja sekoitus, niin että lietesuihku kaartaa ilmassa, lisää huomattavasti ravinnetappioita.

PEL-tuotteen nurmijyrä on yleiskone

Nurmijyrän käyttötarkoituksia on useita. Sitä voidaan käyttää kynnöksen tasaamiseen, nurmien perustamiseen ja nurmien hoitoon, kun niitä tasataan keväällä sekä uuden siemenen kylvöön. Nurmijyrällä voidaan tehdä täydennyskylvöä myös kesällä. Nurmijyrä sopii esimerkiksi viljan ja herneen kylvöön. Lisäksi nurmijyrää voidaan käyttää perinteisenä jyränä kylvöillä.

Mitä paremmin nurmea hoidetaan ja mitä useammin täydennyskylvetään, sitä parempi ja tasalaatuisempi on nurmisato myös tulevina vuosina. Talven aikana tuhoutuu osa nurmikasvustosta etenkin notkopaikoissa, joissa vesi viihtyy. Kun aukkopaikkoja täydennyskylvetään keväällä, vältytään osaltaan rikkakasviongelmia. Täydennyskylvöllä voidaan vaikuttaa sadon laatuun ja tasaisuuteen, kun keväällä huolehditaan haluttujen kasvien täydennyskylvöstä.

Jos nurmijyrällä kylvetään viljaa ja hernettä, on levitinlaitteeksi syytä valita hydraulitoiminen lietso 800 litran säiliöllä ja 16-putkisella APV:n järjestelmällä 500- tai 300-litraisen ja 8-putkisen levittimen sijaan. Isollakin siemenellä työnopeutena voidaan pitää jopa 15 kilometriä tunnissa.
– APV:ssä on suomenkieliset valikot ja automaattinen ajonopeusanturi, joka säätää siemenmäärää ajonopeuden muuttuessa, Mikko Lappalainen PEL-tuotteelta kertoo.

Rumpu on tärkeä

Nurmijyrän tärkeä komponentti on rumpu, joka painaa siemenet tiiviisti maahan ja samalla puristaa pikkukivet maanpinnan tasolle, jolloin ne eivät nouse rehuun. Nurmijyrät ovat perinteisesti olleet peltirummuilla ja jyrät metallikiekkoisia. PEL-tuotteen nurmijyrä on kumirummulla, joka ei kolise kivissä eikä rumpu mene lommolle. Perinteisten jyrien ongelma kivisillä mailla taas on kiekkojen rikkoontuminen. Kumirumpu on saman valmistajan, joka tekee rumpuja PEL-tuotteen muihinkin työkoneisiin.  Päätylaipalla kiristetään koko paketti kasaan.

– Tämä on paljon hiljaisempi kuin muiden valmistajien nurmijyrät, kun rakenne on joustavampi, kun jyrä ei rämähdä kiviin, eikä riko rummun laakereita tai kiekkoja, Mikko kehuu.
– Rumpu ei sellaisissa oloissa mene tukkoon, jossa työ käy, Mikko lupaa. Jos rummun ympärille alkaa jotain tarttua, ollaan liikkeellä väärään aikaan eli maa on liian märkää.
– Jyrät ovat olleet tämän kesän jo ajossa monessa paikkaa ja huonoa siitä ei ole kuulunut, Mikko kertoo.
– Tässä jyrässä on itsessään se paino mitä tarvitaan. Vaihtoehtoina eteen ovat etuladat; ”myyrälata” tai hydraulinen etulata 80 millin jousilla ja 150 milliä leveillä terälapuilla, 12-millisillä piikeillä oleva jälkihara ja 8 millin tuplapiikkinen hara. Kaikki etutyölaitteet nousevat samaan aikaan, koska lohkojen sylinterit ovat kaksitoimisia ja ensimmäisen sylinterin paluupuolelta öljy kiertää seuraavan työpuolelle ja niin edelleen.

Siemensuihkun säätö

Siemenviuhkaa voidaan ohjata eteen ja taakse tarpeen mukaan. Jos pelto on muokattu vaikka joustopiikkiäkeellä etukäteen ja kylvetään isoja siemeniä, on siemensuihku syytä kääntää eteen, jolloin piikit sekoittavat siemenet multaan. Samoin heittokulmaa voidaan säätää.

Kimppakoneeksi tai urakoitsijalle nurmijyrä sopii hyvin. Virkamiespäivässä saadaan hoidettua noin 50 hehtaaria peltoa, Mikko vertaa.

Uudistettu hinattava levitin

Näytöksessä oli esillä PEL-tuotteen kehittämä hinattava sijoituslevitin. Kyseinen levitin ei rasita lietevaunun runkoa, kun sitä ei tarvitse kannatella. Laitteessa on omat pyörät, jotka ovat pakko-ohjatut, jolloin yhdistelmällä voi myös peruuttaa jotakuinkin samanlaisen kurvin kuin sillä on ajettu eteenpäinkin.

PEL-tuotteen levittimen rakennetta on muutettu ja uutuus oli esillä KoneAgriassa. Lieteputki isonee koko ajan loppua kohti ja kumisukkakin levittimenputken päässä on putken päällä.
– Lietereitti väljistyy ja kaikki mikä menee levittimen kahdesta jakajasta läpi, menee myös maahan saakka, Mikko lupaa.

Separoinnilla useita etuja

Separoinnilla saa lannankäsittelyyn useita etuja. Separoinnilla erotetaan lietteestä kiinteä jae tai ainakin merkittävä osa siitä. Kun lietteestä erotetaan kiinteä jae, saadaan lietesäiliöön monesti kaivattua lisätilaa nesteelle.
Nesteeseen jää pääosa liukoisesta typestä ja kiinteään osaan fosfori sekä liukenematon typpi. Nesteen ja liukoisen typen käyttökohteita on usein lähellä talouskeskusta, jolloin ”vettä” ei tarvitse kuljettaa kauaksi. Fosforia on talouskeskuksen lähellä usein yllin kyllin, mutta pienempää määrää kiinteää tavaraa kannattaa kuljettaa kauemmaksikin, jolloin siitä saadaan enemmän hyötyä.

Liikkuvaa kalustoa

Separointikalustoa oli esittelemässä Savelan Tero, jolla on kuorma-autolla Rekitecin valmistama kalusto. Kyseinen kalusto on ollut töissä jo ympäri Suomea. Terolla on kuormassa mukana generaattori ja kuljettimet, jolloin separointi voidaan tehdä myös muualla kuin talouskeskuksessa, kun sähkö laitokseen on omasta takaa.
Virta voidaan ottaa myös tilalta, jolloin tuntihinta on edullisempi. Käytännössä työsaavutus on 60–80 kuutiota naudan- ja 120 kuutiota sianlietettä tunnissa.

Rekitec myy myös tilatason kalustoa ja toimitukset ovat avaimet käteen periaatteella. Tällöin asiakas saa käyttöönsä toimivan pelin. Separaattori mitoitetaan tarpeen mukaan ja laitteistolle rakennetaan telineet ja kuljettimet valmiiksi sopimuksen mukaan. Separaattori saadaan toimimaan manuaalisesti tai automaattisesti riippuen halutusta varustuksesta.
Separointilaitteiston hankintaan vaikuttaa tuotantosuunta ja etenkin karkearehu ja käytetyt kuivikkeet sekä niiden määrä. Tämän lisäksi esimerkiksi säiliökapasiteetti ja separoinnin rytmitys vaikuttavat sopivaan kalustoon.

Separointi olisi hyvä tehdä mahdollisimman pian etenkin sianlietteestä, jolloin ylimääräinen lietealtaan sekoittaminen jää väliin. Lietealtaassahan tapahtuu painovoimaista separointia jopa haitaksi asti. Separoitu liete sen sijaan ei merkittävästi enää lajitu.

Kiinteä jae kompostoidaan

Kiinteä jae pitäisi kompostoida ja sekoittaa ainakin kerran, jolloin haitalliset bakteerit ja etenkin rikkakasvin siemenet vähenevät.
Separoinnissa erottuva kuiva jae voidaan ajaa patterointiluvalla jo talvella kasalle pellolle, jolle se keväällä levitetään. Tällöin keväällä kiireaikaan kuljetettavaa on vähemmän.

www.pel-tuote.fi
www.rekitec.fi
www.reiskone.fi
www.valtra.fi


Lue seuraavaksi