Uutiset

Yleinen

L&T – paperinkeräysverkosto laajenee

Kuva: L&T

”Tavoitteena on saada paperinkeräyspiste jokaiseen kuntaan kesään mennessä. Suomen Keräystuote on keräyspaperin tuottajayhteisö ja tehtävänämme on palvella asiakkaita maanlaajuisesti. Meille on tärkeää, että ihmiset löytävät paperinkeräyspisteen kotinsa läheltä. Lajittelun ja kierrättämisen tulee olla kuluttajille mahdollisimman helppoa”, kertoo Suomen Keräystuotteen toimitusjohtaja Jarno Hellman.

Paperin kierrättäminen sujuu suomalaisilta. Keräyspaperista on viime vuosina saatu hyödynnettyä runsaat 80 prosenttia. Keräyspaperista tehdään pääasiassa uusiopaperia. Paperikuidut voidaan käyttää uusiopaperina useaan kertaan, kunnes kuitujen ominaisuuden heikkenevät niin, ettei niistä voida enää tehdä paperia. Lopuksi paperikuitu hyödynnetään bioenergiana tai kuitutuotteiden raaka-aineena. Pieni osa keräyspaperista menee eristeteollisuuden raaka-aineeksi.

Tuottajayhteisönä SKT hoitaa siihen kuuluvien paperin maahantuojien puolesta keräyspaperin kierrättämisen järjestämisen ja muut tuottajavastuuseen kuuluvat lakisääteiset velvoitteet.

Lassila-Tikanoja tiedotteet

Lue seuraavaksi